سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر

مولف:
منصور رحمدل (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر عنوان کتابی است از منصور رحمدل که توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مواد مخدر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از منصور رحمدل، کتاب‌های تناسب جرم و مجازات(سمت)، بار اثبات در امور کیفری(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,000 تومــان