جامعه شناسی کوفه و قیام امام حسین (ع)

مولف:
عمادالدین باقی (نویسنده)

ناشر:
سرایی

درباره کتاب:
جامعه شناسی کوفه و قیام امام حسین (ع) عنوان کتابی است از عمادالدین باقی که در 188 صفحه و توسط انتشارات سرایی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عاشورا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عمادالدین باقی، کتاب‌های گفتمان های دینی معاصر(سرایی)، بهار رکن چهارم(سرایی)، فلسفه سیاسی اجتماعی آیت الله منتظری(سرایی)، بررسی انقلاب ایران(سرایی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.