بابک خرم دین

مولف:
سعید نفیسی (نویسنده)

ناشر:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

درباره کتاب:
بابک خرم دین عنوان کتابی است از سعید نفیسی که در 212 صفحه و توسط انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید نفیسی، کتاب‌های ابن سینا(بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه)، ایلیاد(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، دیوان کامل شاه نعمت الله ولی ماهانی کرمانی(بدرقه جاویدان)، دیوان وحشی بافقی(نشر ثالث)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.