مسابقه کوفته پزی [مجموعه داستان های تخیلی با مفاهیم قرآنی]

مولف:
کلر ژوبر (نویسنده)

ناشر:
به نشر

درباره کتاب:
مسابقه کوفته پزی [مجموعه داستان های تخیلی با مفاهیم قرآنی] عنوان کتابی است از کلر ژوبر که در 16 صفحه و توسط انتشارات به نشر در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های حیوانات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کلر ژوبر، کتاب‌های داستان های موموشی(دانش نگار)، بازی های المپیک حشرات(موسسه انتشارات امیرکبیر)، آرزوی زازا(موسسه انتشارات امیرکبیر)، عمو لبوی سبیلو(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.