جمعیت فرهنگ رشت (1310- 1296 ھ. ش)[تاریخ معاصر ایران/ 72]

مولف:
محمدحسین خسروپناه (نویسنده)

ناشر:
شیرازه کتاب ما

درباره کتاب:
جمعیت فرهنگ رشت (1310- 1296 ھ. ش) [تاریخ معاصر ایران/72] عنوان کتابی است از محمدحسین خسروپناه که در 271 صفحه و توسط انتشارات شیرازه کتاب ما در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فرهنگ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدحسین خسروپناه، کتاب‌های نقش ارامنه در سوسیال دموکراسی ایران(پردیس دانش)، خاطرات سیامک لطف الهی از سازمان انقلابی تا انقلاب(خجسته)، سید محمدباقر امامی و کروژک های مارکسیستی او(پردیس دانش)، گریگور یقیکیان گرایشی در سوسیال دموکراسی ایران 1327-1289 ه. ش(شیرازه کتاب ما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.