شاخه نبات (زندگی پرماجرا و عشق آتشین حافظ)

گروه مولفان:
حمزه سردادور (نویسنده) | پروانه بنی یعقوب (مقدمه نویس)

ناشر:
نیک فرجام

درباره کتاب:
شاخه نبات (زندگی پرماجرا و عشق آتشین حافظ) عنوان کتابی است از حمزه سردادور که در 296 صفحه و توسط انتشارات نیک فرجام در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمزه سردادور، کتاب‌های از صید ماهی تا پادشاهی(شرکت نشر کتاب هرمس)، زندانی قلعه قهقهه(شرکت نشر کتاب هرمس)، افسانه قاجار(شرکت نشر کتاب هرمس)، در پس پرده(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.