مغولان و سرنوشت فرهنگی ایران (مجموعه تحقیقات تاریخی فلسفی)

مولف:
کریم مجتهدی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
مغولان و سرنوشت فرهنگی ایران (مجموعه تحقیقات تاریخی فلسفی) عنوان کتابی است از کریم مجتهدی که در 400 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مغولان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کریم مجتهدی، کتاب‌های فلسفه و فرهنگ(کویر)، فلسفه تاریخ(سروش)، داستایفسکی(شرکت نشر کتاب هرمس)، هستی در اندیشه فیلسوفان(حکمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.