همسایگی در شهر (مطالعه ای در زمینه چالش های فرهنگی همسایگی در ایران امروز)[نیمرخ شهر/ 5]

مولف:
نعمت الله فاضلی (نویسنده)

ناشر:
تیسا

درباره کتاب:
همسایگی در شهر (مطالعه ای در زمینه چالش های فرهنگی همسایگی در ایران امروز) [نیمرخ شهر/5] عنوان کتابی است از نعمت الله فاضلی که در 47 صفحه و توسط انتشارات تیسا در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب همسایگی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نعمت الله فاضلی، کتاب‌های فرهنگ و دانشگاه(نشر ثالث)، مردم نگاری آموزش(علم)، نگرشی نو به سیاست فرهنگی(تیسا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.