حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

هندسه ترسیمی

گروه مولفان | مهدی شعبانیان
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
تعداد صفحات: 231

12,000 تومــان

مزرعه رنگی

گروه مولفان | لوئیس الرت| فاطمه عسکری
ناشر: گیسا
تعداد صفحات: 26

14,000تومــان

موج آزمون هندسه تحلیلی و پایه

گروه مولفان | امیر هویدی| حسن محمد بیگی
ناشر: الگو
تعداد صفحات: 336

28,000 تومــان

تکنیک های مثلثات سریع

گروه مولفان | مصطفی باقری
ناشر: مهر و ماه نو
تعداد صفحات: 144

7,000تومــان

هندسه تحلیلی و جبر خطی

گروه مولفان | منصور سعیدی| محمد رضا میرجلیلی| مینا نظری
ناشر: مهر و ماه نو
تعداد صفحات: 230

8,000 تومــان

103 مسئله مثلثات

گروه مولفان | تیتو آندرسکو| زومینگ فنگ| سعید نعمتی
ناشر: خوشخوان
تعداد صفحات: 208

11,000تومــان

هندسه مسطحه؛ از مقدمات تا المپیاد

گروه مولفان | سیامک احمدپور| مصطفی مسگری مشهدی
ناشر: خوشخوان
تعداد صفحات: 216

21,500 تومــان

مهارت در هندسه

گروه مولفان | امیر آجورلو
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 242

16,500تومــان

هندسه های اقلیدسی و نااقلیدسی و بسط آن

گروه مولفان | ماروین ج گرینبرگ| محمد هادی شفیعیها
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 514

20,000تومــان

شکل های هندسی

گروه مولفان | حسین مافی| ندا طاهر بهرامی
ناشر: سایه گستر
تعداد صفحات: 14

6,000تومــان

مسائل حل شده هندسه منیفلدیک

گروه مولفان | پدرو مارتینث گادئا| خایمه مونیوس ماسکه| پرستو کعبی نژاد
ناشر: شرح
تعداد صفحات: 256

12,000 تومــان

راهنمای گام به گام هندسه تحلیلی و جبر خطی پیش دانشگاهی رشته ی ریاضی

گروه مولفان | علیرضا حیدری
ناشر: منتشران
تعداد صفحات: 270

8,500 تومــان