حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی «کتاب عام» -جلد 1

گروه مولفان | ریچارد ا سیلورمن| علی اکبر عالم زاده
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 534

22,000 تومــان

حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی «کتاب عام» -جلد 3

گروه مولفان | ریچارد ا سیلورمن| علی اکبر عالم زاده
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 1582

24,000 تومــان

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی «کتاب عام» -جلد 2

گروه مولفان | علی اکبر عالم زاده
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 576

28,000 تومــان

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی «کتاب عام» -جلد 3

گروه مولفان | علی اکبر عالم زاده
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 415

21,000 تومــان

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی -جلد 1

گروه مولفان | علی اکبر عالم زاده
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 780

28,000 تومــان

تمرینها و مسائل آنالیز ریاضی

گروه مولفان | باریس پاولوویچ دمیدوویچ| پرویز شهریاری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 687

27,000 تومــان

معادلات دیفرانسیل و کاربردهای آن در مهندسی، علوم و اقتصاد

گروه مولفان | محمدحسین پورکاظمی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 414

6,000 تومــان

حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه تحلیلی «کتاب عام» -جلد 2

گروه مولفان | ریچارد ا سیلورمن| علی اکبر عالم زاده
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 550

21,000 تومــان

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی -جلد 3

گروه مولفان | جورج برینتون توماس| راس فینی| علی اکبر عالم زاده| داریوش بهمردی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 2028

8,500 تومــان

سیری در معادلات دیفرانسیل معمولی

گروه مولفان | حسن حسین زاده
ناشر: دانشگاه مازندران
تعداد صفحات: 536

5,000 تومــان

تشریح کامل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال -جلد 2

گروه مولفان | رابرت الگزاندر آدامز| فرزام گلگویی| فرشید نورعلیشاهی| محمد محسن استادرحیمی
ناشر: آذرباد
تعداد صفحات: 394

14,000 تومــان

نظریه اندازه و انتگرال

گروه مولفان | فریبا بهرامی| حسین فضلی
ناشر: حفیظ
تعداد صفحات: 176

3,200 تومــان