حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مقدمه ای بر تئوری مجموعه ها و توپولوژی -جلد 1

گروه مولفان | کازیمیش کوراتوفسکی| ریشارد انگل کینگ| مجید اشرفی| سینا ملوانی| محمد علی غیرتمند
ناشر: شباهنگ
تعداد صفحات: 136

12,500 تومــان

مدل سازی فرکتال و چند فرکتال داده های ژئوشیمیایی

گروه مولفان | اردشیر هزارخانی| بشیر شکوه سلجوقی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 295

17,000 تومــان

فضاهای متریک

گروه مولفان | کوروش نوروزی
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تعداد صفحات: 913

29,000 تومــان

فضاهای متریک با طعم توپولوژی

گروه مولفان | مجید میرزا وزیری
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 404

16,000 تومــان

اندازه، توپولوژی و هندسه فراکتال

گروه مولفان | جرالد ا. ادگار| فاطمه مرادی| سیدمحسن محمدی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره)
تعداد صفحات: 379

12,000 تومــان

توپولوژی، نخستین درس

گروه مولفان | جیمز ریموند مانکرز| یحیی تابش
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 571

25,000 تومــان

مقدمه ای بر توپولوژی جبری

گروه مولفان | عبدالحمید عضدی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه)
تعداد صفحات: 270

13,000 تومــان

مقدمه ای بر منیفلدهای هموار

گروه مولفان | جان ام. لی| شاهرود اعظمی| حسن ایزانلو| محمد مهدی براتی
ناشر: سپاهان
تعداد صفحات: 651

27,000 تومــان

هندسه شکنه ای

گروه مولفان | نایجل لسمویر-گوردون| ویل رود| رالف ادنی| مجتبی سلطانی
ناشر: پردیس دانش
تعداد صفحات: 176

7,500 تومــان

شکل فضا

گروه مولفان | جفری آر ویکس| عادله میرزایی مقدم| رضا رمضانپور
ناشر: پژواک
تعداد صفحات: 352

8,000 تومــان

آشنایی با هندسه برخالی

گروه مولفان | نایجل لسمویر-گوردون| ویل رود| ریچارد آپیگنانسی| علی خرازی
ناشر: پژواک
تعداد صفحات: 175

3,500 تومــان

نخستین درس در توپولوژی جبری

گروه مولفان | بی. کی لاهیری| شهرام رضاپور
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
تعداد صفحات: 157

4,000 تومــان