حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

روشهای جبر

گروه مولفان | پرویز شهریاری
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 1112

16,000 تومــان

درآمدی بر جبر ماتریس ها

گروه مولفان | نارایانان کریشنان نامبودیری| حسین قاضیان
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 138

2,500 تومــان

ریاضیات عددی

گروه مولفان | جعفر شریعتی| احمد رمضانی سعادت آبادی
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 362

25,000 تومــان

تئوری اعداد

گروه مولفان | واتسلاف سیرپینسکی| پرویز شهریاری
ناشر: خوارزمی
تعداد صفحات: 300

7,500 تومــان

هندسه اعداد

گروه مولفان | کارل داگلاس اولدز| آنلی لاکس| جولیانا پی داویدوف| امیرحسین اصغری
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 0

3,900 تومــان

تصاعدها و لگاریتم

گروه مولفان | عبدالحسین مصحفی
ناشر: فاطمی
تعداد صفحات: 0

3,200 تومــان

مروری بر جبر خطی

گروه مولفان | احمد عرفانیان| فرشید رنامی
ناشر: واژگان خرد
تعداد صفحات: 380

3,800 تومــان

جبر پیشرفته

گروه مولفان | حمید موسوی
ناشر: حفیظ
تعداد صفحات: 118

2,500 تومــان

مباحثی در زیر مدول های اول و مدول های ضربی

گروه مولفان | رضا نکویی
ناشر: دانشگاه شهید باهنر (کرمان)
تعداد صفحات: 362

4,500 تومــان

مبانی نظریه حلقه ها

گروه مولفان | بیژن دواز
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 387

3,000 تومــان

مقدمه ای بر نظریه گروهها و حلقه ها

گروه مولفان | حبیب‏ شریف
ناشر: دانشگاه شیراز
تعداد صفحات: 218

4,000 تومــان

مقدمه ای بر نظریه مدول ها

گروه مولفان | سیامک یاسمی| محمد رضا پورنکی| بردیا حسام
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی
تعداد صفحات: 224

10,000 تومــان