حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نظریه زبان ها و ماشین ها

گروه مولفان | فردین شاپوری
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 442

42,000تومــان

نظریه گراف و شبکه های پیچیده

گروه مولفان | مارتن وان استین| مرتضی رموزی| حمیده بابایی| علیرضا صدیقی
ناشر: ناقوس
تعداد صفحات: 272

24,000 تومــان

نظریه گراف و کاربردهای آن

گروه مولفان | سعید علیخانی| سمیه جهری
ناشر: دانشگاه یزد
تعداد صفحات: 325

18,000 تومــان

منطق برای ریاضیدانان

گروه مولفان | همیلتون| محمد علی پور عبدالله نژاد
ناشر: دانشگاه امام رضا (ع)
تعداد صفحات: 282

9,000تومــان

آشنایی با برنامه ریزی خطی فازی

گروه مولفان | زهرا ناجی عظیمی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 168

9,000 تومــان

مبانی و کاربرد نظریه فازی

گروه مولفان | فریبرز موسوی مدنی
ناشر: دانشگاه الزهرا
تعداد صفحات: 410

26,000 تومــان

تیوری خطاها

گروه مولفان | ابوالفضل رنجبر| عبدالحسین حاجی زاده
ناشر: ماهواره
تعداد صفحات: 232

15,000 تومــان

نظریه زبان ها و ماشین ها

گروه مولفان | فردین شاپوری
ناشر: علوم رایانه
تعداد صفحات: 436

35,000 تومــان

تکنیک های جذر سریع

گروه مولفان | مصطفی باقری
ناشر: مهر و ماه نو
تعداد صفحات: 154

7,500 تومــان

نظریه مجموعه های فازی و کاربردهای آن در مهندسی صنایع و مدیریت

گروه مولفان | حسن شوندی
ناشر: گسترش علوم پایه
تعداد صفحات: 294

20,000تومــان

نظریه الگوریتمی و کاربردی گرافها چارتراند

گروه مولفان | گری چارتراند| آرترود آر اولرمن| سید مهدی تشکری هاشمی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 516

23,000 تومــان

تصمیم گیری چند معیاره فازی

گروه مولفان | چنگیز قهرمان| مهدی روانشادنیا| محمد عادل بزرگمهر
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 478

30,000 تومــان