حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ماتیکان علمی

گروه مولفان | پرویز اذکایی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 414

39,000 تومــان

علم و دیپلماسی

گروه مولفان | پیر-برونو روفینی| سیدمهدی قائمی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 306

15,000 تومــان

جهان بینی ها

گروه مولفان | ریچارد دویت| احسان سنایی اردکانی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 622

65,000 تومــان

در تبیین جهان

گروه مولفان | استیون واینبرگ| مهدی مجتهدزاده| امیرنظام امیری
ناشر: سبزان
تعداد صفحات: 412

35,000 تومــان

ترویج علم

گروه مولفان | اکرم قدیمی
ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
تعداد صفحات: 346

42,000 تومــان

لویی پاستور

گروه مولفان | آلیدا سیمس مالکوس| ناصر جدیدی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 167

10,000 تومــان

مواجهه با داروین

گروه مولفان | عادل زیادت| امیرمحمد گمینی
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 294

30,000 تومــان

انقلاب علمی

گروه مولفان | استیون شپین| یاسر خوشنویس
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 280

25,000 تومــان

دانشمندان ایران و جهان

گروه مولفان | سالومه مهوشان
ناشر: بهنود
تعداد صفحات: 432

35,000 تومــان

مسئله علم در ایران

گروه مولفان | موسی اکرمی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 528

27,000 تومــان

آشنایی با فلسفه علم معاصر

گروه مولفان | رضا صادقی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

19,000 تومــان

تاریخ علم

گروه مولفان | ویلیام سسیل دامپی یر دامپی یر| عبدالحسین آذرنگ
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

34,000 تومــان