حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

Lab VIEW برای همه

گروه مولفان | جان اسیک| خلیل کولیوند
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 694

49,500 تومــان

ماجراجویی با میکروسکوپ

گروه مولفان | محسن غفاری
ناشر: کارگاه
تعداد صفحات: 112

12,000 تومــان

علم چیست. ..

گروه مولفان | سوزان وی بوزاک| محمدابراهیم ابوکاظمی| محمد رضا افضلی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 532

40,000 تومــان

میکروسکوپ و میکروسکوپی در پلیمر و نساجی

گروه مولفان | محمد حقیقت کیش
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تعداد صفحات: 276

15,000 تومــان

کتاب حکایت های علمی

گروه مولفان | آدریان بری| محمد تقی فرامرزی| محمد شعبانی
ناشر: مازیار
تعداد صفحات: 352

15,000 تومــان

استریولوژی

گروه مولفان | ملک سلیمانی مهرنجانی| منیره محمودی
ناشر: دانشگاه اراک
تعداد صفحات: 308

12,000 تومــان

میکروسکوپ الکترونی روبشی و کاربردهای آن در علوم مختلف و فناوری نانو

گروه مولفان | مریم کرباسی
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
تعداد صفحات: 434

18,000 تومــان

مبانی عملی و کاربردی میکروسکوپ الکترونی

گروه مولفان | سید محمد حسین نوری| علی طاهری میرقائد
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
تعداد صفحات: 214

10,000 تومــان

گیاهان

گروه مولفان | سوزان وی بوزاک| محمد کرام الدینی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 46

2,000 تومــان

آزمایش های علمی خوردنی -جلد 1

گروه مولفان | ویکی کاب| دیوید کین| شهلا انتظاریان
ناشر: چکه
تعداد صفحات: 200

12,000 تومــان

اینشتین چه چیزی را نمی دانست

گروه مولفان | رابرت ال ولک| بهرام معلمی
ناشر: مازیار
تعداد صفحات: 320

15,000 تومــان

آزمایش های علمی خوردنی -جلد 2

گروه مولفان | ویکی کاب| دیوید کین| شهلا انتظاریان
ناشر: چکه
تعداد صفحات: 160

12,000 تومــان