حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تبیین و پیش بینی در علم

گروه مولفان | یوسف نراقی
ناشر: شرکت سهامی انتشار
تعداد صفحات: 300

30,000تومــان

27,000تومــان

ما اینجا زندگی می کنیم

گروه مولفان | اولیور جفرز| شبنم حیدری پور
ناشر: پرتقال
تعداد صفحات: 42

20,000تومــان

18,000تومــان

ماتیکان علمی

گروه مولفان | پرویز اذکایی
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 414

39,000تومــان

35,100تومــان

بحث هایی در آموزش علوم

گروه مولفان | تیم اسپراد| زهرا شکرانی
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 280

35,000تومــان

31,500تومــان

علم و دیپلماسی

گروه مولفان | پیر-برونو روفینی| سیدمهدی قائمی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 306

15,000تومــان

13,500تومــان

جهان بینی ها

گروه مولفان | ریچارد دویت| احسان سنایی اردکانی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 622

65,000تومــان

58,500تومــان

دانشنامه ی علوم

گروه مولفان | جنی رینفورد| ابو بوسا لوئیس| مرتضی سعید پور| ابو بوسا لوئیس
ناشر: سایه گستر
تعداد صفحات: 256

48,000تومــان

43,200تومــان

پیچیدگی

گروه مولفان | ملانی میچل| فرشاد سعادتمند
ناشر: شورآفرین
تعداد صفحات: 508

40,000تومــان

36,000تومــان

آموزش علوم

گروه مولفان | میترا موحد| علی واله
ناشر: واله
تعداد صفحات: None

16,000 تومــان

ده پرسش (هنوز) بی پاسخ در علم

گروه مولفان | مایکل هنلن| مسعود مرادی جورابی
ناشر: دیبایه
تعداد صفحات: 232

20,000 تومــان

Lab VIEW برای همه

گروه مولفان | جان اسیک| خلیل کولیوند
ناشر: دانشگاهی کیان
تعداد صفحات: 694

49,500 تومــان

سلام نبولون

گروه مولفان | ری اورایان| کالین جک| شیدا رنجبر
ناشر: پرتقال
تعداد صفحات: 121

17,000تومــان

15,300تومــان