حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

بررسی متون تخصصی از جهت فن اعراب و ترجمه

گروه مولفان | سید بابک فرزانه
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000تومــان

روشهایی در ترجمه از عربی به فارسی

گروه مولفان | رضا ناظمیان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000تومــان

واژگان عربی کنکور

گروه مولفان | مهران ترکمان
ناشر: مهر و ماه نو
تعداد صفحات: 285

8,500تومــان

عربی 3 انسانی

گروه مولفان | همایون رضاپور
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 252

20,000 تومــان

عربی پیش دانشگاهی

گروه مولفان | سید محسن حسینی ماهینی| سید مهدی اسماعیل خان
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 196

22,000 تومــان

عربی

گروه مولفان | سید محسن حسینی ماهینی| سید مهدی اسماعیل خان
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 320

24,000 تومــان

کتاب آخر عربی

گروه مولفان | سید هادی هاشمی| مهران ترکمان
ناشر: مهر و ماه نو
تعداد صفحات: 284

12,000 تومــان

تحول آوایی واژه های عربی در فارسی

گروه مولفان | بهروز صفرزاده| احمد خندان
ناشر: کتاب بهار
تعداد صفحات: 146

10,000 تومــان

فن ترجمه

گروه مولفان | یحیی معروف
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000تومــان

قرائت عربی -جلد 1

گروه مولفان | سید محمد حسینی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000تومــان

عربی سال سوم

گروه مولفان | حسین اعتمادی| محمد چمنی محصصی
ناشر: آبرنگ
تعداد صفحات: 264

19,500 تومــان

عربی سال سوم دبیرستان

گروه مولفان | حسین اعتمادی| محمد چمنی محصصی
ناشر: آبرنگ
تعداد صفحات: 208

19,500 تومــان