حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

هندی در سفر

گروه مولفان | نفیس حیدر تقوی| محمد مهدی پیروز مفرد
ناشر: استاندارد
تعداد صفحات: 200

10,000 تومــان

فرهنگ فارسی به روسی

گروه مولفان | میخائیل یفیموویچ راداویلسکی| گرانت واسکانیان| آلکساندر میخائیلوویچ شویتوف
ناشر: جاودان خرد
تعداد صفحات: 800

12,000 تومــان

مردم شناسی تعلیم و تربیت

گروه مولفان | امیلیا نرسیسیانس
ناشر: شرکت نشر نقد افکار
تعداد صفحات: 216

8,000 تومــان

روسی در سفر

گروه مولفان | محمد رضا محمدی| جان الله کریمی مطهر| عبدالصاحب سلیمان نژاد
ناشر: استاندارد
تعداد صفحات: 240

10,000 تومــان

فرهنگ روسی به فارسی

گروه مولفان | گرانت واسکانیان
ناشر: پرسکا
تعداد صفحات: 867

29,500 تومــان

فرهنگ روسی به فارسی

گروه مولفان | ایرینا کانستانتینوونا اوفچینیکووا| حبیب الله فروغیان| شمس الدین بدیع| علی اسدالله یف| لازار سامویلوویچ پی سیکوف
ناشر: جاودان خرد
تعداد صفحات: 1091

40,000 تومــان

فرهنگ روسی به فارسی

گروه مولفان | سوفیا کلیف سووا| گرانت واسکانیان
ناشر: جاودان خرد
تعداد صفحات: 868

12,000 تومــان

نخستین کتیبه ها در معماری دوران اسلامی ایران زمین

گروه مولفان | شیلا بلر| مهدی گلچین عارفی
ناشر: فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران
تعداد صفحات: 360

42,000 تومــان

فرهنگ دوسویه روسی-فارسی، فارسی-روسی

گروه مولفان | قدیر گل کاریان
ناشر: دانشیار
تعداد صفحات: 471

18,900 تومــان

زبان اورارتویی

گروه مولفان | گئورگی ملیکیشویلی| حمیده بحرانیان
ناشر: پازینه
تعداد صفحات: 0

7,500 تومــان

مکالمات روزمره اردو به فارسی

گروه مولفان | شعبان آزادی کناری
ناشر: اشراقی
تعداد صفحات: 264

12,500 تومــان

روسی در 30 روز

گروه مولفان | ناتالیا هود| آنتیه رازواف| محمد علیدوست
ناشر: شباهنگ
تعداد صفحات: 288

20,000 تومــان