حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

جمله ی عربی مؤلفه ها، انواع و تحلیل آن

گروه مولفان | محمدابراهیم عباده| عدنان طهماسبی| فاطمه جعفری
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 230

16,000 تومــان

بررسی متون تخصصی از جهت فن اعراب و ترجمه

گروه مولفان | سید بابک فرزانه
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000تومــان

تمرینات زبان روسی

گروه مولفان | خاورونینا| شیراچنسکایا
ناشر: جاودان خرد
تعداد صفحات: 345

18,500 تومــان

روشهایی در ترجمه از عربی به فارسی

گروه مولفان | رضا ناظمیان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000تومــان

واژگان عربی کنکور

گروه مولفان | مهران ترکمان
ناشر: مهر و ماه نو
تعداد صفحات: 285

8,500تومــان

فن ترجمه

گروه مولفان | یحیی معروف
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000تومــان

قرائت عربی -جلد 1

گروه مولفان | سید محمد حسینی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000تومــان

عربی سال سوم

گروه مولفان | حسین اعتمادی| محمد چمنی محصصی
ناشر: آبرنگ
تعداد صفحات: 264

19,500 تومــان

عربی سال سوم دبیرستان

گروه مولفان | حسین اعتمادی| محمد چمنی محصصی
ناشر: آبرنگ
تعداد صفحات: 208

19,500 تومــان

عربی 3

گروه مولفان | مهدی سماکار
ناشر: گل واژه
تعداد صفحات: 209

18,500 تومــان

عربی

گروه مولفان | مهدی سماکار
ناشر: گل واژه
تعداد صفحات: 128

16,500تومــان

کاربرد عملی افعال حرکتی در زبان روسی

گروه مولفان | مرضیه یحیی پور| جان الله کریمی مطهر
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,000تومــان