حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

انسان شناسی علم و تکنولوژی

گروه مولفان | مایکل ام. ج. فیشر| لیلا اردبیلی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 153

8,000 تومــان

پدیدارشناسی چیست؟

گروه مولفان | آندره دارتیگ| محمود نوالی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

اگزیستانسیالیسم غربی از نگاه دیگری

گروه مولفان | انیس منصور| هادی حزباوی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 176

12,000 تومــان

پدیدارشناسی چیست؟

گروه مولفان | آندره دارتیگ| محمود نوالی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 206

9,000 تومــان

در کافه اگزیستانسیالیستی

گروه مولفان | سارا بیکول| هوشمند دهقان
ناشر: پیام امروز
تعداد صفحات: 556

40,000 تومــان

اگزیستانسیالیسم

گروه مولفان | ریچارد آپیگنانسی| اسکار زارات| حمیدرضا قوچانی| ابراهیم اسکافی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 176

10,000 تومــان

درآمدی بر پدیدارشناسی

گروه مولفان | رابرت ساکالوفسکی| محمد رضا قربانی
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 294

25,000 تومــان

اگزیستانسیالیسم از تئوری تا عمل

گروه مولفان | علی اکبر فرهنگی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 231

15,000 تومــان

استعلای خود

گروه مولفان | ژان پل سارتر| علیرضا فرجی
ناشر: ریسمان
تعداد صفحات: 108

8,500 تومــان

پدیدارشناسی

گروه مولفان | دیوید وودراف اسمیت| مسعود علیا
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 95

7,000 تومــان

درآمدی بر اگزیستانسیالیسم

گروه مولفان | ‏‫تامس فلین| علیرضا فرجی
ناشر: ریسمان
تعداد صفحات: 251

12,000 تومــان

تقریری از فلسفه های اگزیستانس

گروه مولفان | علی اصغر مصلح
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
تعداد صفحات: 286

15,000 تومــان