حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

چگونه شعر نخوانیم

گروه مولفان | آن کارسون| سعید امیری
ناشر: آنیما
تعداد صفحات: 68

7,500 تومــان

انسان شناسی علم و تکنولوژی

گروه مولفان | مایکل ام. ج. فیشر| لیلا اردبیلی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 153

8,000 تومــان

مدخل فلسفه تجربی

گروه مولفان | محمود خاتمی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 704

77,500 تومــان

افسانه های بیشتر

گروه مولفان | سعید زیباکلام
ناشر: اسم
تعداد صفحات: 200

19,000 تومــان

ایدئالیسم

گروه مولفان | پل گایر| داود میرزایی| مسعود علیا
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 202

13,000 تومــان

پارادایم جدید

گروه مولفان | آلن تورن| سلمان صادقی زاده| احمد نقیب زاده
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 336

20,000 تومــان

مونیسم یا پلورالیسم

گروه مولفان | بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 167

15,000 تومــان

چگونه از زندگی دست بشوییم و دلشوره آغاز کنیم

گروه مولفان | سایمون کریچلی| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 168

13,000 تومــان

ظهور دیالکتیک آلمانی

گروه مولفان | زهره معماری| پگاه مصلح| لیدا شجاعی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 311

21,000 تومــان

تجربه گرایی

گروه مولفان | دیو رابینسون| بیل می بلین| علی سیاح
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 176

10,000 تومــان

ایدئولوژی در منشا معتقدات

گروه مولفان | رمون بودون| ایرج علی آبادی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 341

25,000 تومــان

پدیدارشناسی چیست؟

گروه مولفان | آندره دارتیگ| محمود نوالی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان