حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

دستور زبان مقایسه ای فرانسه و فارسی

گروه مولفان | محمد جواد کمالی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

نظریه های ترجمه (مسائل ترجمه متون ادبی از فارسی به فرانسه)

گروه مولفان | رویا لطافتی| ارشنگ صرافان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان

دستور زبان فرانسه

گروه مولفان | محمد جواد کمالی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,500 تومــان

ترجمه متون علمی و فنی فرانسه-فارسی

گروه مولفان | نگین بازرگان دیلمقانی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

ساختمان جمله در زبان فرانسه

گروه مولفان | محمد تقی غیاثی
ناشر: مروارید
تعداد صفحات: 198

16,000 تومــان

دستور زبان فرانسه

گروه مولفان | محمد رضا پارسایار
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 0

16,000 تومــان

دستور زبان جامع و کاربردی افعال فرانسه

گروه مولفان | کامروز پارسای
ناشر: فرهنگ رسا
تعداد صفحات: 569

13,000 تومــان

روش نو در آموزش زبان فرانسه

گروه مولفان | محمد تقی غیاثی
ناشر: مروارید
تعداد صفحات: 376

25,000 تومــان

دستور زبان فرانسه

گروه مولفان | محمد تقی غیاثی
ناشر: مروارید
تعداد صفحات: 207

5,500 تومــان

  • 1