حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

وقایع نگاری (به زبان فرانسه)

گروه مولفان | رویا رزاقی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000تومــان

خواندن و ترجمه متون اسلامی (از منابع مختلف)

گروه مولفان | افضل وثوقی| محمود جوان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

6,000تومــان

آموزش زبان فرانسوی

گروه مولفان | دادی-کاترین اشمیت| شادی حسن پور
ناشر: آوند دانش
تعداد صفحات: 408

31,000تومــان

27,900تومــان

قواعد نامه نگاری به زبان فرانسه

گروه مولفان | مهری بهرام بیگی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000تومــان

واژه شناسی موضوعی (فرانسه)

گروه مولفان | ناهید جلیلی مرند
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,500تومــان

خواندن و درک مفهوم متون گوناگون (به زبان فرانسه)

گروه مولفان | سهیلا اسماعیلی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000تومــان

دستور زبان مقایسه ای فرانسه و فارسی

گروه مولفان | محمد جواد کمالی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000تومــان

نظریه های ترجمه (مسائل ترجمه متون ادبی از فارسی به فرانسه)

گروه مولفان | رویا لطافتی| ارشنگ صرافان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000تومــان

خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی فرانسه

گروه مولفان | افضل وثوقی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

14,000تومــان

واژه نامه زیشر، مترادف آلمانی و معانی فارسی

گروه مولفان | محمودرضا ولی خانی
ناشر: رامند
تعداد صفحات: 93

12,000 تومــان

سخن عاشق

گروه مولفان | رولان بارت| پیام یزدانجو
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 256

21,800 تومــان

فرانسه در 30 روز

گروه مولفان | فابینه شرایتمولر| جعفر صفیعی| محمد علیدوست
ناشر: شباهنگ
تعداد صفحات: 288

35,000تومــان

31,500تومــان