حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

زبان آلمانی را سریع بیاموزید

گروه مولفان | ادوارد سویک| هانیه یاسری
ناشر: کتابدار توس
تعداد صفحات: 157

9,800 تومــان

اصطلاح شناسی و واژه سازی در زبان آلمانی

گروه مولفان | ملوک السادات حسینی بهشتی
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 170

15,000 تومــان

فرهنگ فارسی - آلمانی

گروه مولفان | فرامرز بهزاد
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: None

80,000 تومــان

10 نمونه آزمون زبان آلمانی گوته مقطع A1

گروه مولفان | محمودرضا ولی خانی
ناشر: رامند
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

فرهنگ دانشگاهی آلمانی - فارسی

گروه مولفان | امیراشرف آریان پور| سمیرا آریانپور
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 996

60,000 تومــان

فرهنگ کوچک آلمانی - فارسی

گروه مولفان | امیراشرف آریان پور
ناشر: فرهنگ معاصر
تعداد صفحات: 776

25,000 تومــان

آموزش فشرده ی زبان نروژی

گروه مولفان | نسرین بنی باهر
ناشر: مهرگان خرد
تعداد صفحات: None

23,000 تومــان

دستور زبان آلمانی

گروه مولفان | محمودرضا ولی خانی
ناشر: رامند
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

دستور زبان آلمانی، منشن A2

گروه مولفان | محمودرضا ولی خانی
ناشر: رامند
تعداد صفحات: 96

10,000 تومــان

واژه نامه آلمانی-فارسی

گروه مولفان | محمودرضا ولی خانی
ناشر: رامند
تعداد صفحات: 128

10,000 تومــان

واژه نامه زیشر، مترادف آلمانی و معانی فارسی

گروه مولفان | محمودرضا ولی خانی
ناشر: رامند
تعداد صفحات: 84

12,000 تومــان

واژه نامه آلمانی-فارسی

گروه مولفان | محمودرضا ولی خانی
ناشر: رامند
تعداد صفحات: 172

11,000 تومــان