حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ریشه های آلمانی

گروه مولفان | لئو اشتراوس| شروین مقیمی زنجانی
ناشر: موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو
تعداد صفحات: 291

28,000 تومــان

کریستوا در قابی دیگر

گروه مولفان | استل بارت| مهرداد پارسا
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 192

18,000 تومــان

نیچه؛ از ویرانی تا بنای اخلاق

گروه مولفان | مریم عرب
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 391

35,000 تومــان

چگونه شعر نخوانیم

گروه مولفان | آن کارسون| سعید امیری
ناشر: آنیما
تعداد صفحات: 68

7,500 تومــان

به تو که هنوز زاییده نشده ای

گروه مولفان | آلبر ژاکار| اصغر عسکری خانقاه
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 200

12,000 تومــان

درباره ی حقیقت و ناحقیقت

گروه مولفان | فردریش ویلهلم نیچه| تیلور کارمن| ابو بوسا لوئیس| نیلوفر آقاابراهیمی
ناشر: تمدن علمی
تعداد صفحات: 94

15,500 تومــان

دیالکتیک علیه دیالکتیک

گروه مولفان | احسان پورخیری| ییندرژیخ زلنی| ابو بوسا لوئیس
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 134

13,000 تومــان

خودآگاهی هگلی و پساساختارگرایان فرانسوی

گروه مولفان | دیوید شرمن| لیو راوچ| ابو بوسا لوئیس| محمد مهدی اردبیلی| پیام ذوقی
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 117

15,000 تومــان

انسان شناسی علم و تکنولوژی

گروه مولفان | مایکل ام. ج. فیشر| لیلا اردبیلی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 153

8,000 تومــان

دلوز و گواتاری برای معماران

گروه مولفان | اندرو بلنتاین| نگار صبوری
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 191

20,000 تومــان

سودای تفکیک

گروه مولفان | سید حسن اسلامی
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 478

50,000 تومــان

بفرمایید فلسفه! (2)

گروه مولفان | دیوید ادموندز| نایجل واربرتون| ابو بوسا لوئیس| میثم محمدامینی| حسین شیخ رضایی
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 336

40,000 تومــان