حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فلسفه پسین ویتگنشتاین

گروه مولفان | آزوالد هنفلینگ| مینو حجت
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 314

25,000تومــان

فلسفه مدرن فرانسه

گروه مولفان | رابرت ویکس| پیروز ایزدی
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 515

48,000تومــان

ژاک دریدا

گروه مولفان | ژاک دریدا| جین بیرنباوم| حسین کربلایی طاهر
ناشر: آفتابکاران
تعداد صفحات: 80

10,000 تومــان

مدخل فلسفه مالبرانش

گروه مولفان | محمود خاتمی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 410

45,000 تومــان

پارادایم جدید

گروه مولفان | آلن تورن| سلمان صادقی زاده| احمد نقیب زاده
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 336

20,000تومــان

در ستایش فلسفه

گروه مولفان | موریس مرلوپونتی| ستاره هومن
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 144

22,900 تومــان

سهروردی احیاگر حکمت اشراقی

گروه مولفان | نجفقلی حبیبی
ناشر: وایا
تعداد صفحات: 252

27,000 تومــان

گامی به سوی تجرد نفس

گروه مولفان | محمد سادات منصوری
ناشر: فلوطین
تعداد صفحات: 248

12,000تومــان

مونیسم یا پلورالیسم

گروه مولفان | بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 167

15,000تومــان

مکتب کیوتو

گروه مولفان | محمد اصغری
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 240

17,000تومــان

مبانی فلسفه اسلامی

گروه مولفان | محمد علی امینیان
ناشر: بوستان کتاب قم
تعداد صفحات: 296

19,000 تومــان

مدخل فلسفه تطبیقی

گروه مولفان | محمود خاتمی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 560

65,000 تومــان