حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

قرآن های عصر اموی

گروه مولفان | فرانسوا دروش
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 325

45,000 تومــان

سی فتوت نامه دیگر

گروه مولفان | مهران افشاری
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 346

35,000 تومــان

الفهرست

گروه مولفان | محمد بن اسحق ابن ندیم| محمد رضا تجدد
ناشر: اساطیر
تعداد صفحات: 0

36,000 تومــان

کتابشناسی توصیفی نسخ خطی و چاپ سنگی

گروه مولفان | سید محمد تقی علوی
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 282

5,000 تومــان

فهرست نسخه های خطی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی -مجموعه 3 جلدی

گروه مولفان | احمد منزوی
ناشر: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی
تعداد صفحات: 0

51,000 تومــان

فرهنگ آثار -جلد 5

گروه مولفان | رضا سیدحسینی| اسماعیل سعادت
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 4168

23,000 تومــان

فرهنگ آثار -جلد 3

گروه مولفان | رضا سیدحسینی| اسماعیل سعادت
ناشر: سروش
تعداد صفحات: 2486

55,000 تومــان

دو مجموعه خطی از آثار کلامی، فلسفی، فقهی ابن ابی جمهور احسایی

گروه مولفان | احمدرضا رحیمی ریسه| زابینه اشمیتکه
ناشر: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران
تعداد صفحات: 352

25,000 تومــان

فهرست نسخه های خطی فارسی و عربی کتابخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

گروه مولفان | عبدالله انوار
ناشر: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی
تعداد صفحات: 282

4,700 تومــان

  • 1