حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فرهنگ اصطلاحات زبانی در ادبیات داستانی و نمایشی

گروه مولفان | سعید رفیعی خضری
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 624

60,000 تومــان

هزار واژه زبان شناسی 1

گروه مولفان | جمعی از نویسندگان
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 155

14,000 تومــان

استنلی و آموزش متضاد ها

گروه مولفان | ویلیام بی| ملیحه یوسفی
ناشر: ناریا
تعداد صفحات: 12

9,500 تومــان

مخالف ها

گروه مولفان | فرناز فروغی| فرناز فرشچی
ناشر: شورا
تعداد صفحات: 32

5,000 تومــان

فرهنگ موضوعی فارسی

گروه مولفان | بهروز صفرزاده
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 2080

200,000 تومــان

فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان -جلد 14

گروه مولفان | گروه واژه گزینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 376

30,000 تومــان

فرهنگ فارسی براساس متون معاصر

گروه مولفان | حمزه مومنی زاده
ناشر: ژرف
تعداد صفحات: 688

48,000 تومــان

فرهنگ کنایات

گروه مولفان | منصور ثروت
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
تعداد صفحات: 524

56,000 تومــان

واژگان سطر به سطر زبان و ادبیات فارسی

گروه مولفان | سیاوش وزیری
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: 296

15,000 تومــان

فرهنگ فارسی دانش آموز

گروه مولفان | احمد احمدی| حسن اشرف الکتابی
ناشر: استاندارد
تعداد صفحات: 701

10,000 تومــان

فرهنگ فارسی به فارسی دانش آموز

گروه مولفان | حسین زینالپور
ناشر: آوای مهدیس
تعداد صفحات: 448

16,000 تومــان

فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان -جلد 13

گروه مولفان | گروه واژه گزینی
ناشر: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
تعداد صفحات: 419

21,000 تومــان