حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

زبان، منزلت و قدرت در ایران

گروه مولفان | ویلیام بیمن| رضا مقدم کیا
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 303

24,000 تومــان

زبان و تفکر

گروه مولفان | محمد رضا باطنی
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 232

15,000 تومــان

متن های پهلوی

گروه مولفان | جاماسپ جی| سعید عریان
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 522

45,000 تومــان

بازاندیشی زبان فارسی

گروه مولفان | داریوش آشوری
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 200

12,800 تومــان

راهنمای زبان پارتی

گروه مولفان | حسن رضائی| عسکر بهرامی
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 216

15,000 تومــان

طبقات الصوفیه و ویژگی های زبانی آن

گروه مولفان | محبوبه شمشیرگر ها
ناشر: موسسه انتشارات امیرکبیر
تعداد صفحات: 376

16,000 تومــان

شکل گیری زبان فارسی

گروه مولفان | ژیلبر لازار| مهستی بحرینی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 245

16,000 تومــان

زبان در عرصه های ذهن و جامعه

گروه مولفان | لطف الله یارمحمدی
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 144

9,500 تومــان

دینکرد چهارم

گروه مولفان | مریم رضایی| سعید عریان
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 220

22,000 تومــان

تاریخ زبان فارسی

گروه مولفان | مهری باقری
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 212

14,000 تومــان

راهنمای زبان های ایرانی -جلد 2

گروه مولفان | رودیگر اشمیت| حسن رضائی| آرمان بختیاری
ناشر: ققنوس
تعداد صفحات: 431

22,000 تومــان

مادیان هزار دادستان

گروه مولفان | فرخ مردبهرامان| سعید عریان
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 736

55,000 تومــان