حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

شیوه استدلال نحوی

گروه مولفان | علی درزی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000تومــان

راهنمای زبانشناسی شناختی

گروه مولفان | جان آر. تیلور| جنت لیتل مور| وجیهه فرشی| نجمه فرشی| آزیتا افراشی
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 172

18,000تومــان

مبانی معناشناسی شناختی

گروه مولفان | آزیتا افراشی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 188

11,000تومــان

فرهنگ توصیفی صرف

گروه مولفان | ویدا شقاقی
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 269

27,000تومــان

درآمدی بر زبان شناسی شناختی

گروه مولفان | محمد راسخ مهند
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 156

7,000 تومــان

کاربردهای کلامی در نگارش انگلیسی

گروه مولفان | علی اکبر انصارین| عسگر محمودی
ناشر: دانشگاه تبریز
تعداد صفحات: 1500

9,000 تومــان

درآمدی بر شعرشناسی شناختی

گروه مولفان | پیتر استاکول| لیلا صادقی
ناشر: مروارید
تعداد صفحات: 371

19,500تومــان

بوطیقای شناختی

گروه مولفان | پیتر استاکول| محمد رضا گلشنی
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 303

32,500 تومــان

مباحثی در دستور از دیدگاه زبان شناسی

گروه مولفان | مسعود خلیلی ثابت| بابک دبیر
ناشر: دانشگاه گیلان
تعداد صفحات: 116

6,000 تومــان

مقدمه ای بر معناشناسی شناختی

گروه مولفان | بلقیس روشن| لیلا اردبیلی| فرزان سجودی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 240

19,500 تومــان

واژ شناسی

گروه مولفان | فرانسیس کاتامبا| جان استانهام| جلال رحیمیان
ناشر: دانشگاه شیراز
تعداد صفحات: 636

15,000 تومــان

مقدمه ای بر معناشناسی زبان شناختی

گروه مولفان | جان لاینز| حسین واله
ناشر: گام نو
تعداد صفحات: 425

26,500 تومــان