حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تاریخ خط و خوشنویسی -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان | علی اصغر مقتدایی
ناشر: آراد کتاب
تعداد صفحات: 1212

250,000 تومــان

دایره المعارف خط و هنرهای مربوطه

گروه مولفان | سید ابوالقاسم سیدصدر
ناشر: سیمای دانش
تعداد صفحات: 620

65,000 تومــان

دائره المعارف بزرگ خط -جلد 1 -مجموعه 4 جلدی

گروه مولفان | علی اصغر مقتدایی
ناشر: آراد کتاب
تعداد صفحات: None

200,000 تومــان

تاریخچه مصور الفبا و خط

گروه مولفان | ژرژ ژان| اکبر تبریزی
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 216

14,000 تومــان

تاریخچه پیدایش خط و نوشتار

گروه مولفان | اندرو رابینسون| یلدا بلارک| فرین لسانی
ناشر: سبزان
تعداد صفحات: 232

20,000 تومــان

شکل گیری و توسعه آغاز نگارش در ایران

گروه مولفان | مرتضی حصاری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

آشنایی با نظام های نوشتاری

گروه مولفان | کورش صفوی
ناشر: پژواک کیوان
تعداد صفحات: 100

5,000 تومــان

تاریخ فشرده خط و خوشنویسی

گروه مولفان | مجتبی قاسملو
ناشر: سخن
تعداد صفحات: 468

33,000 تومــان

خط و نظام های نوشتاری در جهان اسلام

گروه مولفان | حسن رضائی| مالک حسینی
ناشر: کتاب مرجع
تعداد صفحات: 156

12,500 تومــان

سنگ نوشته های ثلث

گروه مولفان | محمد وحید موسوی جزایری| سید محمد حسین موسوی جزایری| لن کریستین
ناشر: کتاب آبان
تعداد صفحات: 0

25,000 تومــان

تاریخ خط

گروه مولفان | آلبرتین گاور| عباس مخبر| کورش صفوی
ناشر: نشر مرکز
تعداد صفحات: 272

32,800 تومــان

داشلار دانیشیر ...

گروه مولفان | راسم افندی یف| محمد علی آرش فر
ناشر: آیدین
تعداد صفحات: 96

2,500 تومــان