حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

راهنمای دانشجوی زبان شناسی

گروه مولفان | لوری باوئر| تینا امراللهی
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 282

28,000تومــان

مکاتبات رومن یاکوبسن

گروه مولفان | حسین رسول پور
ناشر: خاموش
تعداد صفحات: 150

16,000تومــان

تاریخ زبان شناسی

گروه مولفان | پیتر ا. ام. سورن| علی محمد حق شناس
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,000تومــان

مکاتب زبان شناسی نوین در غرب

گروه مولفان | پیتر ا. ام. سورن| علی محمد حق شناس
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

20,000تومــان

زبان شناسی ترانه

گروه مولفان | روزبه آزادی| حسین قلی پور
ناشر: ایجاز
تعداد صفحات: 200

15,000تومــان

رده شناسی زبانهای ایرانی

گروه مولفان | محمد دبیر مقدم
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

31,000تومــان

نوشته های پراکنده

گروه مولفان | کورش صفوی
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 354

34,500تومــان

سوسورُُ

گروه مولفان | پل بویساک| محمدامین شاکری
ناشر: یک فکر
تعداد صفحات: 310

25,000 تومــان

روش تحقیق در زبان و زبان شناسی

گروه مولفان | فردوس آقاگل زاده
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 248

20,000 تومــان

نگاهی به زبان

گروه مولفان | جورج یول| نسرین حیدری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

16,000تومــان

جستاری در زبان و زبان شناسی در خاورمیانه

گروه مولفان | آتوسا رستم بیک تفرشی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 442

35,000 تومــان

سوسور

گروه مولفان | دبلیو. ترنس گوردون| ابی لوبل| ابراهیم اسکافی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 123

10,000تومــان