حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ترجمه و زبان

گروه مولفان | پیتر دی. فاوست| راحله گندمکار
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 397

55,000 تومــان

مبانی دستور شناختی

گروه مولفان | رونالد دبلیو. لانگاکر| جهانشاه میرزا بیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 434

50,000 تومــان

رولان بارت

گروه مولفان | فیلیپ مالکوم والر تادی| ابراهیم اسکافی
ناشر: شیرازه کتاب ما
تعداد صفحات: 171

12,000 تومــان

آزادی و بند در زبان و مقالات دیگر

گروه مولفان | احمد خندان
ناشر: شرکت نشر کتاب هرمس
تعداد صفحات: 332

25,000 تومــان

واژه نامه ترجمه شناسی

گروه مولفان | مهرگان نظامی زاده
ناشر: نشر ثالث
تعداد صفحات: 74

8,500 تومــان

ترجمه در روزگار ما

گروه مولفان | ماریان لدرر| فاطمه میرزاابراهیم تهرانی| زهرا موسی خانی
ناشر: شرکت نشر قطره
تعداد صفحات: 245

20,000 تومــان

دایره المعارف مطالعات ترجمه

گروه مولفان | مونا بیکر| گابریلا سالدینا| حمید کاشانیان
ناشر: فرهنگ نشر نو
تعداد صفحات: 944

120,000 تومــان

راهبردهای آموزش زبان دوم

گروه مولفان | سیدعباس ناجی
ناشر: خاموش
تعداد صفحات: 254

25,000 تومــان

راهنمای دانشجوی زبان شناسی

گروه مولفان | لوری باوئر| تینا امراللهی
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 282

28,000 تومــان

مکاتبات رومن یاکوبسن

گروه مولفان | حسین رسول پور
ناشر: خاموش
تعداد صفحات: 150

16,000 تومــان

تاریخ زبان شناسی

گروه مولفان | پیتر ا. ام. سورن| علی محمد حق شناس
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

17,000 تومــان

مکاتب زبان شناسی نوین در غرب

گروه مولفان | پیتر ا. ام. سورن| علی محمد حق شناس
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان