حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نوشته های پراکنده

گروه مولفان | کورش صفوی
ناشر: علمی
تعداد صفحات: 354

34,500تومــان

راهنمای زبانشناسی شناختی

گروه مولفان | جان آر. تیلور| جنت لیتل مور| وجیهه فرشی| نجمه فرشی| آزیتا افراشی
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 172

23,000 تومــان

آشنایی با نرم افزار پرت

گروه مولفان | ندا موسوی
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 230

18,000تومــان

آشنایی با نرم افزار ال آی پی پی

گروه مولفان | بتول علی نژاد| ندا بیاتی
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 160

13,000تومــان

آشنایی با نرم افزار دکتر اسپیچ

گروه مولفان | ندا موسوی| طاهره احمدی
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 154

13,000تومــان

کلیدواژه های فراگیری زبان دوم

گروه مولفان | بیل ون پاتن| آلساندرو جی. بناتی| داود ملک لو| سمانه صادقی
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 342

25,000تومــان

کلیدهای یادگیری زبان های خارجی

گروه مولفان | علی پیرهانی
ناشر: طلایی
تعداد صفحات: 128

12,000 تومــان

زبان شناسی پیکره ای

گروه مولفان | آزاده میرزایی
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 314

25,000تومــان

زبان آدم

گروه مولفان | درک بیکرتون| محمد راسخ مهند
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 338

22,000تومــان

آموزش خط میخی

گروه مولفان | علی رضا باژدان| سامان مصفا
ناشر: قلم اعظم
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

آواشناسی

گروه مولفان | پیتر جان روچ| طاهره احمدی پور| پریا رزمدیده| حامد مولایی
ناشر: دانشگاه ولی عصر (عج)
تعداد صفحات: 170

9,000 تومــان

سیر زبانشناسی

گروه مولفان | مهدی مشکوه الدینی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 368

18,000 تومــان