حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

مهارت های شنیداری و گفتاری

گروه مولفان | داریوش صادقی| سمیه توکلی
ناشر: کتاب پرنده
تعداد صفحات: 24

2,500تومــان

درباره ی گراماتولوژی

گروه مولفان | ژاک دریدا| مهدی پارسا خانقاه
ناشر: شوند
تعداد صفحات: 175

13,500تومــان

افسانه زبان

گروه مولفان | ویوین اونز| شاهو مجیدی| محمد راسخ مهند
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 240

23,000 تومــان

درآمدی بر تحلیل گفتمان

گروه مولفان | برایان پالتریج| طاهره همتی
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 318

28,000 تومــان

تجزیه و تحلیل نشانه - معناشناختی گفتمان

گروه مولفان | حمیدرضا شعیری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,000تومــان

روان شناسی زبان با رویکرد کودکان آهسته گام

گروه مولفان | محمد حسن فاطمی راد
ناشر: وانیا
تعداد صفحات: 246

20,000 تومــان

زبان و سیاست

گروه مولفان | جان ارل جوزف| مصطفی شهیدی تبار
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 306

15,500 تومــان

تحلیل گفتمان و کاربرد شناسی

گروه مولفان | فردوس آقاگل زاده
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 285

25,000 تومــان

معنی شناسی شناختی

گروه مولفان | آزیتا افراشی
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 307

25,000 تومــان

در استعاره هاست که هستیم

گروه مولفان | مریم قهرمانی
ناشر: نویسه پارسی
تعداد صفحات: 266

23,000 تومــان

پژواک اندیشه های بشری رویکرد نوین به واژه شناسی و برابریابی

گروه مولفان | کلثوم صدیقی
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
تعداد صفحات: 220

12,000 تومــان

تحلیل متن روایی؛ تکنیک ها و مفاهیم

گروه مولفان | محمد ابوعزه| حسن گودرزی لمراسکی| محمد صفایی
ناشر: دانشگاه مازندران
تعداد صفحات: 144

7,000 تومــان