حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فرهنگ ضرب المثلهای مردم عرب خوزستان

گروه مولفان | وهاب خانچی| محمد جواهرکلام
ناشر: شادگان
تعداد صفحات: 200

15,000تومــان

امثال و تعبیرات موضوعی (به زبان فرانسه)

گروه مولفان | ناهید جلیلی مرند
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

8,000تومــان

دستان نامه پارسی

گروه مولفان | محمد رستمی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 745

47,000تومــان

اسرار زندگی

گروه مولفان | احمد آقامالی
ناشر: یانار
تعداد صفحات: 184

10,000تومــان

زن در مثل

گروه مولفان | بنفشه حجازی
ناشر: فرزان روز
تعداد صفحات: 230

18,000تومــان

فرهنگ ضرب المثل های فارسی

گروه مولفان | زهرا کشاورز باقری
ناشر: بهزاد
تعداد صفحات: 672

35,000تومــان

ضرب المثلهای مصری-عربی

گروه مولفان | فرشته محسنی
ناشر: برگ زیتون
تعداد صفحات: 80

800 تومــان

ضرب المثلهای دانمارکی

گروه مولفان | فرشته محسنی
ناشر: برگ زیتون
تعداد صفحات: 160

2,000 تومــان

هر روز برای همان روز

گروه مولفان | مسعود مهدوی پور فرد
ناشر: بهجت
تعداد صفحات: 496

40,000 تومــان

بررسی، تحلیل علمی و ادبی امثال و حکم پارسی

گروه مولفان | سید احمد پارسا
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 372

19,000تومــان

رسم هستی

گروه مولفان | یوسف ساعی اقدم
ناشر: قلم مهر
تعداد صفحات: 770

40,000 تومــان

ضرب المثل های سنگسری

گروه مولفان | یدالله حاجی علیان
ناشر: حبله رود
تعداد صفحات: None

8,000 تومــان