حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آداب معاشرت برای همه

گروه مولفان | خسرو امیرحسینی
ناشر: کتابسرای بیان
تعداد صفحات: 114

11,000 تومــان

پذیرایی و تشریفات در ضیافت های رسمی

گروه مولفان | محمدحنیفه بهرام پور| محسن عبداللهی
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 192

17,500 تومــان

مذاکرات بازرگانی بین المللی

گروه مولفان | راجر ای. اکستل| ابراهیم زارع پور| پرویز درگی| احمد آخوندی| محسن جاوید موید
ناشر: بازاریابی
تعداد صفحات: 275

30,000 تومــان

ادب فرد به ز دولت اوست

گروه مولفان | لیلا جراحی
ناشر: موسسه کتاب مهربان نشر
تعداد صفحات: 280

20,000 تومــان

وقتی غذا می خوریم

گروه مولفان | کری فین| کریس لنش| هایده کروبی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 24

5,000 تومــان

وقتی به کتابخانه می رویم

گروه مولفان | کری فین| کریس لنش| هایده کروبی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 24

5,000 تومــان

وقتی بیرون می رویم

گروه مولفان | کری فین| کریس لنش| هایده کروبی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 24

5,000 تومــان

وقتی تلفن می زنیم

گروه مولفان | کری فین| کریس لنش| هایده کروبی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 24

5,000 تومــان

آیین تشریفات و مدیریت پذیرایی

گروه مولفان | مرضیه ایزدیان| میرزابابا مطهری نژاد
ناشر: ساکو
تعداد صفحات: 144

11,000 تومــان

شیوه ی رفتار

گروه مولفان | سیدمحمد هانی محرمی
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 80

7,500 تومــان

بفرمایید داخل، دم در بد است!

گروه مولفان | حمیده سادات لطیفی
ناشر: انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

رفیق. .. بی ادب نباش! با نزاکت باش

گروه مولفان | پاملا اسپلند| الیزابت وردیک| استیو مارک| ژاله نوینی
ناشر: ایران بان
تعداد صفحات: 120

9,500 تومــان