حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آمایش شهری

گروه مولفان | احمد پوراحمد| مسلم ضرغام فرد| امیرحسین خادمی
ناشر: موسسه نشر شهر
تعداد صفحات: 237

18,000 تومــان

تحلیلی بر هزینه ها و منافع حمل و نقل

گروه مولفان | تاد الگزاندر لیتمن| اریک دوئرتی| مهدی استادی جعفری| حسن جوانشیر
ناشر: شربیانی
تعداد صفحات: 178

16,000 تومــان

مسیریابی حمل و نقل

گروه مولفان | یحیی زارع مهرجردی
ناشر: مهرجرد
تعداد صفحات: 120

10,000 تومــان

مهندسی ترافیک -جلد 1

گروه مولفان | راجر روس| النا اس پراسس| ویلیام مک شین| افشین شریعت| متین شهری
ناشر: شرکت ایده پردازان فن و هنر
تعداد صفحات: 426

28,000 تومــان

حمل و نقل

گروه مولفان | امیلی بومون| ماری-رنه گیوره| مهناز عسگری
ناشر: محراب قلم
تعداد صفحات: 32

6,000 تومــان

اتوبوس می رانم

گروه مولفان | امیلی بومون| ناتالی بلینو| آلکسی نسم| راضیه خوئینی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 16

2,500 تومــان

حریم و محدوده های حفاظتی در راه آهن

گروه مولفان | سهیل غیاثوند| محمد پوررضا کتیگری
ناشر: ناقوس
تعداد صفحات: 480

30,000 تومــان

واژه نامه حمل و نقل آشتو

گروه مولفان | حسن خاکسار| امیررضا نیک کار
ناشر: صانعی شهمیرزادی
تعداد صفحات: 348

21,000 تومــان

مقدمه ای بر مهندسی ترافیک

گروه مولفان | علی نصراله تبار| امیر ایزدی| محمدوریا خورده بینان
ناشر: کتاب آوا
تعداد صفحات: 138

6,500 تومــان

حمل و نقل

گروه مولفان | مریم جلالی
ناشر: مبتکران
تعداد صفحات: 20

3,500 تومــان

تحلیل و ارزیابی تاثیر اجتماعی-فرهنگی ترافیک و حمل و نقل شهری

گروه مولفان | رحیم سرور| مهدی امینی
ناشر: تیسا
تعداد صفحات: 600

16,000 تومــان

خط خطی

گروه مولفان | زهره پریرخ| میترا عبداللهی
ناشر: موسسه نشر شهر
تعداد صفحات: 18

4,000 تومــان