حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

پرسش از دانشگاه ایرانی

گروه مولفان | جبار رحمانی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 350

17,000 تومــان

دانشگاهی که بود ...

گروه مولفان | ناصر فکوهی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 472

31,000 تومــان

داستان کشتی

گروه مولفان | فروغ منصور قناعی| بهزاد یوسفی
ناشر: موسسه نشر شهر
تعداد صفحات: 16

6,000 تومــان

محاسبه نرخ و صدور بلیت

گروه مولفان | اصغر ساروخانی| آذین اعلایی
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 288

22,500 تومــان

آموزش مراحل سفر با هواپیما

گروه مولفان | برنهارد فورت| فرزانه کریمی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 12

5,000 تومــان

شیمی عمومی

گروه مولفان | جعفر اکبری میستانی
ناشر: گروه تالیفی دکتر خلیلی
تعداد صفحات: None

25,000 تومــان

یک هفته در فرودگاه

گروه مولفان | آلن دوباتن| مهرناز مصباح
ناشر: زاوش
تعداد صفحات: 123

7,000 تومــان

یک هفته در فرودگاه

گروه مولفان | آلن دوباتن| مهرناز مصباح
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

هندسه پایه 1 و 2

گروه مولفان | خسرو کاک سوندی| شهریار قبادی
ناشر: رمزینه
تعداد صفحات: None

13,000 تومــان

بررسی تاثیر مناطق آزاد بر اقتصاد جهانی

گروه مولفان | علیرضا بهمنی
ناشر: هزاره ققنوس
تعداد صفحات: None

9,200 تومــان

کشتی های پر قدرت

گروه مولفان | امیر منظوری
ناشر: پیام مشرق
تعداد صفحات: 12

5,000 تومــان

سیری در تحولات حمل و نقل دریایی

گروه مولفان | بهروز امرایی همدانی
ناشر: اسرار دانش
تعداد صفحات: 444

28,000 تومــان