حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

تجارت جهانی و نظام پرداخت ها -جلد 2

گروه مولفان | ریچارد کیوز| جفری فرانکل| رونالد وینثراپ جونز| ابوالقاسم هاشمی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 550

35,000تومــان

تجارت جهانی و نظام پرداخت ها -جلد 1

گروه مولفان | ریچارد کیوز| جفری فرانکل| رونالد وینثراپ جونز| ابوالقاسم هاشمی
ناشر: دنیای اقتصاد
تعداد صفحات: 464

30,000تومــان

تجارت بین الملل

گروه مولفان | سید جواد پورمقیم
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 200

7,600تومــان

تجارت منصفانه برای همه

گروه مولفان | جوزف ای استیگلیتز| اندرو هنری جرج چارلتون| مسعود کرباسیان
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 372

6,800تومــان

اصول رفتارهای حرفه ای در تجارت با شریک های خارجی

گروه مولفان | علی دیداری
ناشر: شریف
تعداد صفحات: 90

6,000تومــان

205 سوال کاربردی گمرک و تجارت

گروه مولفان | عبدالعزیز یوسفی
ناشر: قاصدک صبا
تعداد صفحات: 0

1,300تومــان

فرهنگ گمرک

گروه مولفان | عبدالعزیز یوسفی
ناشر: قاصدک صبا
تعداد صفحات: 0

2,300تومــان

205 سوال کاربردی اعتبارات اسنادی

گروه مولفان | عبدالعزیز یوسفی
ناشر: قاصدک صبا
تعداد صفحات: 48

1,000 تومــان

تجارت بین الملل

گروه مولفان | مهدی تقوی
ناشر: بازتاب
تعداد صفحات: 304

8,500 تومــان

بازاریابی بین المللی

گروه مولفان | محمد علی بابایی زکلیکی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 278

6,500تومــان

درآمدی بر اصول و کاربرد کسب و کار بین الملل

گروه مولفان | محمد تقی پیش بین| زهرا سادات منتظری
ناشر: تایماز
تعداد صفحات: 203

7,500 تومــان

استراتژی بازاریابی بین الملل

گروه مولفان | سید محمد اعرابی| نبی اله دهقان
ناشر: مهکامه
تعداد صفحات: 210

9,200 تومــان