حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فرهنگ مصور حمل و نقل

گروه مولفان | محمود برآبادی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 96

20,000 تومــان

توسعه دریامحور

گروه مولفان | بهزاد الصفی
ناشر: اسرار دانش
تعداد صفحات: 205

18,000 تومــان

بازار - دولت

گروه مولفان | احمد توکلی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,500 تومــان

تحلیل ساختار و نظریه بازار

گروه مولفان | محمدهادی زاهدی وفا| علی اکبر ناسخیان
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)
تعداد صفحات: 324

9,700 تومــان

سرقت تعزیری و رایانه ای

گروه مولفان | مهدی سالاری
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 432

9,000 تومــان

بازار یا نابازار

گروه مولفان | محسن رنانی
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تعداد صفحات: 444

6,500 تومــان

فرصت و بزهکاری

گروه مولفان | مارکوس فلسون| آر. وی. جی. کلارک| محسن کلانتری| سمیه قزلباش
ناشر: دانش زنجان
تعداد صفحات: 120

2,200 تومــان

آسیب شناسی کنترل و نظارت در بازار ایران

گروه مولفان | ناصر صامعی| بهروز قاسمی
ناشر: کلمه
تعداد صفحات: 216

3,800 تومــان

اسناد تجارت ایران در سال1287قمری

گروه مولفان | اصغر مهدوی| ایرج افشار
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی
تعداد صفحات: 0

2,500 تومــان

  • 1