حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ارزشیابی نظام های کوچک آموزشی

گروه مولفان | اسماعیل زارعی زوارکی| حمیدرضا مقامی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,000 تومــان

مدلی برای ارزیابی مدرسه

گروه مولفان | جیمز آر. ساندرز| حمید رحیمیان| محمد ضیایی موید
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 168

11,000 تومــان

سیاستگذاری در آموزش و پرورش

گروه مولفان | ناهید نادری| رضاعلی نوروزی| سید علی سیادت
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 271

16,000 تومــان

آموزش علیه آموزش

گروه مولفان | عبدالعظیم کریمی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 251

18,000 تومــان

ارزشیابی آموزشی

گروه مولفان | عباس بازرگان هرندی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 370

13,000 تومــان

مبانی امور مالی و بودجه

گروه مولفان | داود صالحی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 308

14,000 تومــان

الگوهای ارزشیابی آموزش

گروه مولفان | یزدان بختیاری| کامران کیانی منش| لیلا مسکوت
ناشر: تمدن علمی
تعداد صفحات: 138

11,500 تومــان

برنامه ریزی آموزشی و آموزش برنامه ریزی

گروه مولفان | غلامرضا لشکر بلوکی| ناصر جعفری| منوچهر فضلی خانی
ناشر: ابوعطا
تعداد صفحات: 200

8,000 تومــان

ارزشیابی آموزشی

گروه مولفان | عباس بازرگان هرندی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 378

7,000 تومــان

استاندارد IWA 2: 2007

گروه مولفان | محمدحسین جعفری| علی نصرت
ناشر: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
تعداد صفحات: None

3,300 تومــان

تامین مالی آموزش و پرورش در ایران

گروه مولفان | عبدالله انصاری
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 130

6,500 تومــان

مقدمه ای بر جامعه شناسی اقتصادی آموزش و پرورش ایران

گروه مولفان | عبدالمهدی معرف زاده
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 336

12,000 تومــان