حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ارزشیابی نظام های کوچک آموزشی

گروه مولفان | اسماعیل زارعی زوارکی| حمیدرضا مقامی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,000تومــان

مدلی برای ارزیابی مدرسه

گروه مولفان | جیمز آر. ساندرز| حمید رحیمیان| محمد ضیایی موید
ناشر: رسا
تعداد صفحات: 168

11,000 تومــان

سیاستگذاری در آموزش و پرورش

گروه مولفان | ناهید نادری| رضاعلی نوروزی| سید علی سیادت
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 271

16,000تومــان

آموزش علیه آموزش

گروه مولفان | عبدالعظیم کریمی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 251

15,000تومــان

مبانی امور مالی و بودجه

گروه مولفان | داود صالحی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 308

14,000تومــان

الگوهای ارزشیابی آموزش

گروه مولفان | یزدان بختیاری| کامران کیانی منش| لیلا مسکوت
ناشر: تمدن علمی
تعداد صفحات: 138

11,500تومــان

برنامه ریزی آموزشی و آموزش برنامه ریزی

گروه مولفان | غلامرضا لشکر بلوکی| ناصر جعفری| منوچهر فضلی خانی
ناشر: ابوعطا
تعداد صفحات: 200

8,000 تومــان

ارزشیابی آموزشی

گروه مولفان | عباس بازرگان هرندی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 378

7,000 تومــان

تامین مالی آموزش و پرورش در ایران

گروه مولفان | عبدالله انصاری
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 130

6,500 تومــان

مقدمه ای بر جامعه شناسی اقتصادی آموزش و پرورش ایران

گروه مولفان | عبدالمهدی معرف زاده
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 336

12,000 تومــان

پژوهشی در برنامه ریزی آموزشی

گروه مولفان | سیاوش گلابی
ناشر: میترا
تعداد صفحات: 212

2,300 تومــان

ارزشیابی آموزشی

گروه مولفان | عباس خورشیدی| محمدرضا ملک شاهی راد
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 320

15,000 تومــان