حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

سیاستگذاری در آموزش و پرورش

گروه مولفان | ناهید نادری| رضاعلی نوروزی| سید علی سیادت
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 271

16,000تومــان

آموزش علیه آموزش

گروه مولفان | عبدالعظیم کریمی
ناشر: قدیانی
تعداد صفحات: 251

15,000تومــان

مبانی امور مالی و بودجه

گروه مولفان | داود صالحی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 308

8,500تومــان

الگوهای ارزشیابی آموزش

گروه مولفان | یزدان بختیاری| کامران کیانی منش| لیلا مسکوت
ناشر: تمدن علمی
تعداد صفحات: 138

11,500 تومــان

برنامه ریزی آموزشی و آموزش برنامه ریزی

گروه مولفان | غلامرضا لشکر بلوکی| ناصر جعفری| منوچهر فضلی خانی
ناشر: ابوعطا
تعداد صفحات: 200

8,000 تومــان

ارزشیابی آموزشی

گروه مولفان | عباس بازرگان هرندی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 378

7,000 تومــان

تامین مالی آموزش و پرورش در ایران

گروه مولفان | عبدالله انصاری
ناشر: نور علم
تعداد صفحات: 130

6,500 تومــان

مقدمه ای بر جامعه شناسی اقتصادی آموزش و پرورش ایران

گروه مولفان | عبدالمهدی معرف زاده
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 336

12,000 تومــان

ارزشیابی آموزشی

گروه مولفان | عباس خورشیدی| محمدرضا ملک شاهی راد
ناشر: یسطرون
تعداد صفحات: 320

15,000 تومــان

آموزش مردمی و دموکراسی در سوئد

گروه مولفان | استیون ج بال| استفان لارسن| منوچهر حقیقی راد
ناشر: نشر چشمه
تعداد صفحات: 110

900 تومــان

  • 1