حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

درس و کنکور پایگاه داده پیشرفته

گروه مولفان | رمضان عباس نژاد ورزی| مرتضی بابازاده| میرسعید حسینی شیروانی
ناشر: فناوری نوین
تعداد صفحات: 253

27,500 تومــان

تاریخ آموزش طراحی معماری در دانشگاه شهید بهشتی دوره تکوین

گروه مولفان | یحیی سپهری| مهرداد قیومی بیدهندی
ناشر: روزنه
تعداد صفحات: 192

18,000تومــان

آشنایی با روش تدریس «دانشگاهی»

گروه مولفان | علیرضا فرزیب
ناشر: فوژان
تعداد صفحات: 76

6,000 تومــان

زوال اندیشه آمریکایی

گروه مولفان | آلن بلوم| سال بلو| رضا دلاوری
ناشر: دانش پرور
تعداد صفحات: 534

40,000 تومــان

مدیریت مراکز یادگیری

گروه مولفان | اسماعیل زارعی زوارکی| ابراهیم ابوالقاسمی
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 176

15,000 تومــان

دانشگاه، ارتباطات و توسعه ملی در ایران

گروه مولفان | مجید تهرانیان| هادی خانیکی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 289

14,000تومــان

چالش ها و مباحث زنان در آموزش عالی

گروه مولفان | پاملا کاتریل| سو جکسون| گیل لدربای| محمد صفار| کرم حبیب پورگتابی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 497

25,000تومــان

مدیریت بازاریابی

گروه مولفان | علیرضا مروج
ناشر: آترین پارسه
تعداد صفحات: 483

48,000تومــان

دانشگاه نخبه دانشگاه توده

گروه مولفان | مرتضی مردیها| محبوبه پاک نیا
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 357

19,000تومــان

بسته شدن ذهن امریکایی

گروه مولفان | آلن بلوم| مرتضی مردیها
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 598

30,000 تومــان

دین و زندگی 2

گروه مولفان | شبنم مصطفوی| مریم سخایی
ناشر: خیلی سبز
تعداد صفحات: None

23,000 تومــان

کتاب جامع ادبیات کنکور

گروه مولفان | علیرضا عبدالمحمدی
ناشر: الگو
تعداد صفحات: 624

38,000 تومــان