حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

آموزش عالی در جهان پیش رو

گروه مولفان | جان برنن| ابو بوسا لوئیس| آریا متین| ایمان بحیرایی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 260

18,500 تومــان

مسایل آموزش عالی ایران

گروه مولفان | غلامرضا ذاکر صالحی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 639

38,000 تومــان

دانشگاه ها در قرون وسطی

گروه مولفان | ژاک ورژس| امیر رضایی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 276

12,500 تومــان

تاریخ دانشگاه در ایران

گروه مولفان | مقصود فراستخواه| نسرین اصغرزاده
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 433

22,000 تومــان

مدرس مرجع

گروه مولفان | ژان بقوسیان
ناشر: کلید آموزش
تعداد صفحات: 184

20,000 تومــان

رؤیای ناتمام

گروه مولفان | خدیجه کشاورز
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 296

14,500 تومــان

دانشگاه، از نردبان تا سایبان

گروه مولفان | عباس کاظمی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 520

26,000 تومــان

کنکور گرافیک

گروه مولفان | علی عزیزی
ناشر: اندیشه عصر فارابی
تعداد صفحات: 320

32,000 تومــان

شهروندی دانشگاهی در ایران

گروه مولفان | سیدمحمود نجاتی حسینی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 282

15,000 تومــان

انسان آکادمیک

گروه مولفان | پیر بوردیو| علیرضا کاویانی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 450

20,000 تومــان

ادبیات عمومی

گروه مولفان | مهدی نظری| امیرنجات شجاعی
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: None

39,000 تومــان

شیمی فیزیک کارشناسی ارشد

گروه مولفان | سمانه باقری
ناشر: مدرسان شریف
تعداد صفحات: None

31,000 تومــان