حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

فلسفه در کلاس درس

گروه مولفان | متیو‏ لیپمن| آن مارگارت شارپ| فردریک اس اسکانیان| محمدزهیر باقری نوع پرست
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
تعداد صفحات: 261

17,000تومــان

حتما قبول شوندگان

گروه مولفان | فاطمه فهیمی
ناشر: شرکت انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

برنامه ریزی پویا به سبک سیستم آموزشی

گروه مولفان | کمال صارم صفاری
ناشر: دستور
تعداد صفحات: None

12,000 تومــان

برنامه ریزی درسی

گروه مولفان | حسن ملکی
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان
تعداد صفحات: 304

12,000 تومــان

اصول و مفاهیم اساسی برنامه ریزی درسی

گروه مولفان | کورش فتحی واجارگاه
ناشر: علم استادان
تعداد صفحات: 368

18,000 تومــان

مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی و درسی

گروه مولفان | علی تقی پور ظهیر
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 232

16,000تومــان

نظریه برنامه درسی

گروه مولفان | مایکل اسکایرو| محسن فرمهینی فراهانی| رضا رافتی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 336

15,000 تومــان

تلفیق برنامه درسی

گروه مولفان | جیمز ا. بین| غلامرضا خوی نژاد| پروین احمدی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 200

10,000 تومــان

برنامه درسی معنوی

گروه مولفان | مسعود پیری توسنلو
ناشر: توسعه علوم
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

برنامه درسی پنهان و بازده های عاطفی یادگیری

گروه مولفان | فاطمه بیان فر| حسن ملکی
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 208

9,000 تومــان

مشاوره تحصیلی

گروه مولفان | علی اصغر سرایی
ناشر: فرا انگیزش
تعداد صفحات: 141

8,500تومــان

آموزش تلفیقی

گروه مولفان | محمد رضا سعیدآبادی| امیر رهبر
ناشر: شرکت پرشیا شمع مه
تعداد صفحات: 359

17,000 تومــان