حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

ایدئولوژی، برنامه ی درسی و جامعه شناسی نوین آموزش

گروه مولفان | لوئیس ویس| ابو بوسا لوئیس| کمرون مکارتی| ابو بوسا لوئیس| گرگ دیمیتریادیس| ابو بوسا لوئیس| نازنین میرزابیگی
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 334

35,000 تومــان

دفتر برنامه ریزی به روش مهندس جوکار

گروه مولفان | ابوالفضل جوکار
ناشر: بین المللی گاج
تعداد صفحات: None

35,000 تومــان

فرهنگ واژگان برنامه درسی

گروه مولفان | پروین احمدی| لیلا خزایی
ناشر: گهواره کتابیران
تعداد صفحات: 104

10,000 تومــان

مبانی و اصول برنامه ریزی درسی

گروه مولفان | محمدحسین یارمحمدیان
ناشر: یادواره کتاب
تعداد صفحات: 280

17,500 تومــان

مقدمات برنامه ریزی درسی

گروه مولفان | حسن ملکی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

11,500 تومــان

مبانی برنامه ریزی درسی آموزش متوسطه

گروه مولفان | حسن ملکی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

6,000 تومــان

فرهنگهای برنامه درسی

گروه مولفان | پاملا بلوتین جوزف| محمود مهرمحمدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

15,000 تومــان

طراحی برنامه درسی

گروه مولفان | آنابل نلسون| یوسف رضاپور
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

7,000 تومــان

نظریه های برنامه درسی

گروه مولفان | جان میلر| محمود مهرمحمدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

13,000 تومــان

نگاهی نو به برنامه ریزی آموزشی و درسی در هزاره سوم

گروه مولفان | پری ناز بنی سی| قنبر علی دلفان آذری| فائقه رشاد| آرزو عرفان| وحید بنی سی
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 344

24,500 تومــان

عمل و نظریه در مطالعات برنامه ی درسی

گروه مولفان | مصطفی قادری
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 360

25,000 تومــان

برنامه ریزی آموزشی و برنامه درسی

گروه مولفان | جلیل بهارستان
ناشر: فدک ایساتیس
تعداد صفحات: 534

35,000 تومــان