حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

رسانه ها و محیطهای آموزشی - یادگیری

گروه مولفان | محمدحسن امیر تیموری
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

18,500تومــان

طراحی نظامهای آموزشی

گروه مولفان | رومیسووسکی| هاشم فردانش
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

20,000تومــان

طراحی و آشنایی با مراکز مواد و منابع یادگیری

گروه مولفان | محمد رضا افضل نیا
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

20,000تومــان

تکنولوژی آموزشی پیشرفته

گروه مولفان | داریوش نوروزی| الهه ولایتی| محمد رضا وحدانی اسدی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

24,000 تومــان

راهبردها و فنون طراحی آموزشی

گروه مولفان | سینتیا لشین| جولین پولاک| جارلز ام. رایگلوث| هاشم فردانش
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

15,000تومــان

بازی های پرورشی و اوقات فراغت

گروه مولفان | علی همتی عفیف| وجیهه تاجر کجینه باف| امیر وزینی طاهر
ناشر: انتشارات حتمی
تعداد صفحات: 204

17,500تومــان

کتاب تمرین من

گروه مولفان | او هرمان| روبرتا روکی| فریبا شریفی
ناشر: دیبایه
تعداد صفحات: 183

18,600تومــان

با کودک خود جهان را کشف کنید

گروه مولفان | او هرمان| فریبا شریفی
ناشر: دیبایه
تعداد صفحات: 224

24,000تومــان

گام های نخست

گروه مولفان | ماری-هلن پلاس| او هرمان| مهرناز کرانی
ناشر: دیبایه
تعداد صفحات: 184

22,000تومــان

بازی های آموزشی برای انتقال مضامین دینی -جلد 2

گروه مولفان | مهدیه کشانی| منیره عابدی درچه
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 115

10,000تومــان

بازی های آموزشی برای تقویت هوش شناختی (آی کیو) -جلد 2

گروه مولفان | منیره عابدی درچه| راضیه بدیعیان| رضاعلی نوروزی
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 119

10,000تومــان

بازی های آموزشی برای تقویت هوش شناختی -جلد 1

گروه مولفان | منیره عابدی درچه| راضیه بدیعیان| رضاعلی نوروزی
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 118

10,000تومــان