حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کتاب کوچک معلم

گروه مولفان | محمود نامنی
ناشر: نامن
تعداد صفحات: 289

15,000 تومــان

مداد جادویی ملاله

گروه مولفان | ملاله یوسف زی| کراسکوئه| نگار ابراهیمی فرد
ناشر: نگارگران
تعداد صفحات: 46

8,000 تومــان

خاطرات یک معلم

گروه مولفان | پروین دخت تدین
ناشر: امید ایرانیان
تعداد صفحات: 740

50,000 تومــان

بازی های آموزشی برای پرورش تفکر انتقادی

گروه مولفان | منیره عابدی درچه
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 118

12,000 تومــان

ملاله و مداد جادویی

گروه مولفان | ملاله یوسف زی| کراسکوئه| شبنم حیدری پور
ناشر: پرتقال
تعداد صفحات: 44

23,000 تومــان

کلیدهای تدریس

گروه مولفان | محمد حافظی نژاد
ناشر: تعالی
تعداد صفحات: 160

24,000 تومــان

فنون موفقیت در کنکور

گروه مولفان | رضاعلی نوروزی| اعظم امیرخانی| علی محمد زمانی
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 114

9,000 تومــان

تبارشناسی کلاس درس در ایران

گروه مولفان | سیدمحمود نجاتی حسینی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 262

13,000 تومــان

راهبردهای رفتاری مثبت در بهبود رفتار چالش انگیز

گروه مولفان | مارتین هنبری| صبا حسنوندی| شیرین قاضی| باقر حسنوند| پرویز شریفی درآمدی
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 188

13,000 تومــان

مدیریت کلاس تحولی

گروه مولفان | جان شیندلر| لیلا مقتدایی| رضا هویدا| سید علی سیادت
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 232

18,000 تومــان

کتاب کار فعالیتهای آموزشی

گروه مولفان | جی-کی چن| امیلی آیزبرگ| مارا کرچوسکی| مهری نجارپورسیاهکلی
ناشر: پادینا
تعداد صفحات: 376

30,000 تومــان

روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی

گروه مولفان | سمیوئل الگزاندر کرک| جیمزجان گالاگر| مری روت کولمن| عباس نسائیان| رقیه اسدی گندمانی
ناشر: دانژه
تعداد صفحات: 488

60,000 تومــان