حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اقدام پژوهی

گروه مولفان | پاتریک کاستلو| محمد رضا شادرو
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 120

10,000تومــان

مبانی و اصول آموزش و پرورش

گروه مولفان | علی تقی پور ظهیر
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 270

19,000تومــان

مقدمات روش تحقیق

گروه مولفان | میشل لو| صلاح الدین محمدی| محمد علی میرزا بیگی
ناشر: نسل نواندیش
تعداد صفحات: 272

5,900تومــان

مدیریت پژوهش در مدرسه

گروه مولفان | علی رووف
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 92

7,000 تومــان

مقدمه ای بر روش های پژوهش درآموزش و پرورش

گروه مولفان | کیت پانچ| حسن پاشا شریفی
ناشر: تمدن علمی
تعداد صفحات: 510

46,500 تومــان

پژوهش آموزشی

گروه مولفان | برک جانسون| لاری کریستنسن| نیره اسمعیلی تکلیمی| علیرضا کیامنش
ناشر: علم
تعداد صفحات: 943

85,000تومــان

روش پژوهش در علوم تربیتی

گروه مولفان | برک جانسون| لاری کریستنسن| علی اکبر خسروی| کامبیز پوشنه| محرم آقازاده
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 358

12,000 تومــان

مقدمه ای بر روش تحقیق کمی در علوم تربیتی

گروه مولفان | وین کی هوی| عبدالحسین عباسیان| مرتضی طاهری
ناشر: شرح
تعداد صفحات: 189

4,500 تومــان

اصول و مبانی آموزش و پرورش امروز

گروه مولفان | علی رووف
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 224

12,000 تومــان

روش های پژوهش در علوم رفتاری و تربیتی

گروه مولفان | اصغر رضویه
ناشر: دانشگاه شیراز
تعداد صفحات: 372

12,000 تومــان

کارورزی در کارگاه تربیت معلم

گروه مولفان | علی رووف
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 232

9,000 تومــان

روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی -جلد 2

گروه مولفان | مردیت دامین گال| والتر بورگ| جویس گال| احمدرضا نصر
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 353

25,000 تومــان