حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

اقدام پژوهی

گروه مولفان | مهناز عرب
ناشر: ساکو
تعداد صفحات: 168

12,500تومــان

پژوهش آموزشی

گروه مولفان | برک جانسون| لاری کریستنسن| نیره اسمعیلی تکلیمی| علیرضا کیامنش
ناشر: علم
تعداد صفحات: 943

85,000تومــان

مقدمه ای بر روش های پژوهش درآموزش و پرورش

گروه مولفان | کیت پانچ| حسن پاشا شریفی
ناشر: تمدن علمی
تعداد صفحات: 510

46,500 تومــان

آشنایی با لوازم مدرسه

گروه مولفان | آیدا آذر آبادی| پیام آزاد فدا
ناشر: غذای روح
تعداد صفحات: None

1,500 تومــان

اقدام پژوهی

گروه مولفان | امیرحسن کوهی| محمود طباطبایی اردکانی| سمیرا عرب سالاری
ناشر: سفیر اردهال
تعداد صفحات: None

10,000 تومــان

اقدام پژوهی

گروه مولفان | جین مک نیف| پاملا لوماکس| جک وایتهد| محمد رضا آهنچیان
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

9,000 تومــان

روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی -جلد 2

گروه مولفان | مردیت دامین گال| والتر بورگ| جویس گال| احمدرضا نصر
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 353

25,000 تومــان

روش های پژوهش در علوم رفتاری و تربیتی

گروه مولفان | اصغر رضویه
ناشر: دانشگاه شیراز
تعداد صفحات: 372

12,000 تومــان

اقدام پژوهی

گروه مولفان | پاتریک کاستلو| محمد رضا شادرو
ناشر: آگاه
تعداد صفحات: 120

10,000تومــان

اقدام پژوهی از طراحی تا ارزیابی

گروه مولفان | محمد رضا آهنچیان| مهدی محمدآقایی
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

5,500 تومــان

اصول و مبانی آموزش و پرورش امروز

گروه مولفان | علی رووف
ناشر: آییژ
تعداد صفحات: 224

12,000 تومــان

مبانی و اصول آموزش و پرورش

گروه مولفان | علی تقی پور ظهیر
ناشر: آگه
تعداد صفحات: 270

19,000تومــان