حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

یاری رسانی به یادگیری دانش آموزان

گروه مولفان | حسین فرخ مهر
ناشر: نشر نوشته
تعداد صفحات: 160

8,000 تومــان

تفکر خلاق و حل خلاقانه مسئله

گروه مولفان | خیریه بیگم حائری زاده| لیلی محمدحسین
ناشر: نشر نی
تعداد صفحات: 152

10,000 تومــان

مقدمه ای بر نظریه های یادگیری

گروه مولفان | متیو اولسون| هرگنهان| علی اکبر سیف
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 640

40,000 تومــان

حسن در مدرسه

گروه مولفان | دیوید شانون| هایده کروبی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران
تعداد صفحات: 32

4,500 تومــان

شوق یادگیری

گروه مولفان | رابرت ا سولو| گلناز فم تفرشی| مرضیه مدنی رزاقی
ناشر: منظومه خرد
تعداد صفحات: 224

11,000 تومــان

آموزش انتقادی اندیشیدن به کودکان

گروه مولفان | ماندانا سلحشور
ناشر: شرکت نشر فراروان
تعداد صفحات: 224

13,000 تومــان

مهارت های درس خواندن

گروه مولفان | ماندانا سلحشور
ناشر: شرکت نشر فراروان
تعداد صفحات: 164

10,500 تومــان

آموزش رفتار خلاق

گروه مولفان | دوریس شل کراس| مجتبی جوادیان| افسانه حجتی طباطبائی
ناشر: به نشر
تعداد صفحات: 153

12,000 تومــان

ایجاد انگیزه و اشتیاق

گروه مولفان | کریستن ج آموندسون| فاطمه سادات موسوی
ناشر: ما و شما
تعداد صفحات: 100

11,000 تومــان

انگیزش در تعلیم و تربیت

گروه مولفان | پل پینتریچ| دیل شونک| مهرناز شهرآرای
ناشر: علم
تعداد صفحات: 768

55,000 تومــان

روانشناسی پرورشی نوین

گروه مولفان | علی اکبر سیف
ناشر: دوران
تعداد صفحات: 725

45,000 تومــان

انتقادی اندیشیدن به زبان ساده

گروه مولفان | ماندانا سلحشور| لورن بی استارکی
ناشر: شرکت نشر فراروان
تعداد صفحات: 216

12,000 تومــان