حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

رهایی بخشی یا سلطه

گروه مولفان | محمد علی محمدی| بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 144

15,000 تومــان

الگوهایی عملی برای طراحی و اجرای تدریس

گروه مولفان | حسین میرلوحی
ناشر: افکار جدید
تعداد صفحات: 232

20,000 تومــان

نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن

گروه مولفان | داود مناشری| محمدحسین بادامچی| عرفان مصلح
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 496

55,000 تومــان

دانشگاه ایرانی در سپهر بین المللی

گروه مولفان | محمد حسینی مقدم
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 467

23,000 تومــان

پداگوژی عمومی

گروه مولفان | احد محمودی
ناشر: فروزش
تعداد صفحات: 144

15,000 تومــان

بررسی مسائل آموزش و پرورش در ایران

گروه مولفان | احمد صافی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: 236

11,000 تومــان

استانداردهای توانمندی سواد دیداری انجمن کتابخانه های دانشکده ای و پژوهشی برای آموزش عالی

گروه مولفان | فریبرز درودی| عادل سلیمانی نژاد
ناشر: چاپار
تعداد صفحات: 112

9,000 تومــان

تدریس یار

گروه مولفان | سید محسن میرمحمد میگونی| فریبا سرآهنگ
ناشر: دانش آفرین
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

امیل، یا، آموزش و پرورش

گروه مولفان | ژان ژاک روسو| عنایت الله شکیباپور
ناشر: دنیای کتاب
تعداد صفحات: 640

45,000 تومــان

آموزش و پرورش تطبیقی و بین المللی

گروه مولفان | دیو فیلیپس| میشل شوایسفورت| محمد جواد لیاقتدار
ناشر: دانشگاه اصفهان
تعداد صفحات: 252

12,000 تومــان

واژگان تخصصی و جامع علوم تربیتی

گروه مولفان | بهاره عزیزی نژاد| نسرین اسدنژاد| رزیتا مصطفی پور
ناشر: جهاد دانشگاهی واحد ارومیه
تعداد صفحات: 520

22,000 تومــان

فرهنگ توصیفی علوم تربیتی

گروه مولفان | علیرضا طالب زاده نوبریان
ناشر: مرکز نشر جهش
تعداد صفحات: 232

20,000 تومــان