حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

کتاب کوچک معلم

گروه مولفان | محمود نامنی
ناشر: نامن
تعداد صفحات: 289

15,000 تومــان

رهایی بخشی یا سلطه

گروه مولفان | محمد علی محمدی| بیژن عبدالکریمی
ناشر: نقد فرهنگ
تعداد صفحات: 144

15,000 تومــان

آموزش عالی در جهان پیش رو

گروه مولفان | جان برنن| ابو بوسا لوئیس| آریا متین| ایمان بحیرایی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 260

18,500 تومــان

الگوهایی عملی برای طراحی و اجرای تدریس

گروه مولفان | حسین میرلوحی
ناشر: افکار جدید
تعداد صفحات: 232

20,000 تومــان

مسایل آموزش عالی ایران

گروه مولفان | غلامرضا ذاکر صالحی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 639

38,000 تومــان

دانشگاه ها در قرون وسطی

گروه مولفان | ژاک ورژس| امیر رضایی
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 276

12,500 تومــان

تاریخ دانشگاه در ایران

گروه مولفان | مقصود فراستخواه| نسرین اصغرزاده
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
تعداد صفحات: 433

22,000 تومــان

مداد جادویی ملاله

گروه مولفان | ملاله یوسف زی| کراسکوئه| نگار ابراهیمی فرد
ناشر: نگارگران
تعداد صفحات: 46

8,000 تومــان

نظام آموزشی و ساختن ایران مدرن

گروه مولفان | داود مناشری| محمدحسین بادامچی| عرفان مصلح
ناشر: حکمت سینا
تعداد صفحات: 496

55,000 تومــان

خاطرات یک معلم

گروه مولفان | پروین دخت تدین
ناشر: امید ایرانیان
تعداد صفحات: 740

50,000 تومــان

بازی های آموزشی برای پرورش تفکر انتقادی

گروه مولفان | منیره عابدی درچه
ناشر: یارمانا
تعداد صفحات: 118

12,000 تومــان

تفکر نقادانه برای کودکان

گروه مولفان | مال لستر| دنیس تیلور| ابو بوسا لوئیس| روح الله کریمی| فائزه رودی
ناشر: کرگدن
تعداد صفحات: 232

28,000 تومــان