حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نظام های بزرگ سیاست جنایی

گروه مولفان | میری دلماس-مارتی| علی حسین نجفی ابرندآبادی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 568

30,000 تومــان

پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی

گروه مولفان | غلامرضا محمدنسل
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 176

7,500 تومــان

طراحی شهری و پیشگیری بزهکاری «راهنمای مرجع»

گروه مولفان | محسن کلانتری| ابوذر سلامی بیرامی
ناشر: آذر کلک
تعداد صفحات: 140

4,900 تومــان

پیشگیری رشدمدار از جرم

گروه مولفان | آلن فرانس| راس هامل| باقر شاملو| مهدی مقیمی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 368

15,000 تومــان

اقدامات تامینی و تربیتی

گروه مولفان | محسن رهامی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 208

8,000 تومــان

پلیس و پیشگیری از جرم

گروه مولفان | غلامرضا محمدنسل
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 384

14,000 تومــان

پیشگیری از جرم

گروه مولفان | محمود مهدوی
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

10,500 تومــان

رهیافت های نوین پیشگیری از جرم -جلد 1

گروه مولفان | محمد باقر ذوالقدر
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 536

17,000 تومــان

مدیریت انسان مدارِ ریسک جرم

گروه مولفان | سودابه رضوانی| علی حسین نجفی ابرندآبادی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 208

8,000 تومــان

مبانی پیشگیری از جرم

گروه مولفان | غلامرضا محمدنسل
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 192

7,000 تومــان

پیشگیری فنی از جرم

گروه مولفان | سکینه خانعلی پور واجارگاه
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 176

4,000 تومــان

مجموعه رویه های بین المللی پیشگیری از جرم

گروه مولفان | شهرام ابراهیمی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 384

12,000 تومــان