حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

نظام های بزرگ سیاست جنایی

گروه مولفان | میری دلماس-مارتی| علی حسین نجفی ابرندآبادی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 568

30,000تومــان

پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی

گروه مولفان | غلامرضا محمدنسل
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 176

7,500تومــان

طراحی شهری و پیشگیری بزهکاری «راهنمای مرجع»

گروه مولفان | محسن کلانتری| ابوذر سلامی بیرامی
ناشر: آذر کلک
تعداد صفحات: 140

4,900 تومــان

اقدامات تامینی و تربیتی

گروه مولفان | محسن رهامی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 208

8,000تومــان

پلیس و پیشگیری از جرم

گروه مولفان | غلامرضا محمدنسل
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 384

14,000تومــان

رهیافت های نوین پیشگیری از جرم -جلد 1

گروه مولفان | محمد باقر ذوالقدر
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 536

17,000 تومــان

مدیریت انسان مدارِ ریسک جرم

گروه مولفان | سودابه رضوانی| علی حسین نجفی ابرندآبادی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 208

8,000تومــان

مبانی پیشگیری از جرم

گروه مولفان | غلامرضا محمدنسل
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 192

7,000تومــان

پیشگیری فنی از جرم

گروه مولفان | سکینه خانعلی پور واجارگاه
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 176

4,000تومــان

مجموعه رویه های بین المللی پیشگیری از جرم

گروه مولفان | شهرام ابراهیمی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 384

12,000تومــان

پیشگیری از جرم از طریق معماری و شهرسازی

گروه مولفان | محمدرضا رحمت
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 304

6,000تومــان

طراحی عاری از جرم

گروه مولفان | ایان کوهون| مهرداد رایجیان اصلی| حمیدرضا عامری سیاهویی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 464

10,000تومــان