حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

حقوق کیفری کودکان و نوجوانان

گروه مولفان | امیر حسن نیاز پور
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 240

14,000تومــان

بررسی کنگره های پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد

گروه مولفان | فریده طه
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 288

8,500تومــان

مبانی پیشگیری اجتماعی رشدمدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان

گروه مولفان | محمود رجبی پور| علی حسین نجفی ابرندآبادی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 224

7,000 تومــان

روانشناسی قضایی

گروه مولفان | محمد صادق امینی
ناشر: موسسه انتشاراتی نقش نگین
تعداد صفحات: 96

3,500 تومــان

روانشناسی جنایی

گروه مولفان | ری بول| حبیب احمدی| مهدی معینی| نصیبه زنجری| سمیه اسدی
ناشر: نیاکان
تعداد صفحات: 200

6,000 تومــان

عدالت کیفری کودکان و نوجوانان

گروه مولفان | نسرین مهرا
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 192

4,500تومــان

پایگاه اجتماعی-اقتصادی خانواده و بزهکاری نوجوانان

گروه مولفان | کرم اله جوانمرد
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 176

4,500 تومــان

بزهکاری اطفال و نوجوانان

گروه مولفان | جاوید صلاحی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 288

5,000تومــان

رویکردهای نوین در روان شناسی رفتارهای جنایی

گروه مولفان | علی خادمی
ناشر: علم
تعداد صفحات: 0

7,500 تومــان

پلیس کودک و نوجوان

گروه مولفان | محمد روشن
ناشر: چکه
تعداد صفحات: 136

4,800تومــان

بزهکاری نوجوانان و نظریه های انحراف اجتماعی

گروه مولفان | عباس محمدی اصل
ناشر: علم
تعداد صفحات: 290

2,750 تومــان

روان شناسی قضایی

گروه مولفان | فرانسوا گورف| محمدحسین سروری
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
تعداد صفحات: 277

2,000تومــان