حالت نمایش
  • فقط نمایش کتاب‌های موجود
مرتب سازی براساس

روان شناسی جنایی

گروه مولفان | هدایت الله ستوده| بهشته میرزایی| افسانه پازند
ناشر: آوای نور
تعداد صفحات: 300

18,000 تومــان

مشاوره گروهی با نوجوانان

گروه مولفان | ژاله رفاهی| زهرا نادری نوبندگانی
ناشر: امید مهر
تعداد صفحات: 80

5,000 تومــان

حقوق کیفری کودکان و نوجوانان

گروه مولفان | امیر حسن نیاز پور
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 240

10,000 تومــان

روان شناسی جنایی -جلد 1

گروه مولفان | مهدی کی نیا
ناشر: رشد
تعداد صفحات: None

20,000 تومــان

بررسی کنگره های پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل متحد

گروه مولفان | فریده طه
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 288

8,500 تومــان

مبانی پیشگیری اجتماعی رشدمدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان

گروه مولفان | محمود رجبی پور| علی حسین نجفی ابرندآبادی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 224

7,000 تومــان

روانشناسی قضایی

گروه مولفان | محمد صادق امینی
ناشر: موسسه انتشاراتی نقش نگین
تعداد صفحات: 96

3,500 تومــان

روانشناسی جنایی

گروه مولفان | ری بول| حبیب احمدی| مهدی معینی| نصیبه زنجری| سمیه اسدی
ناشر: نیاکان
تعداد صفحات: 200

6,000 تومــان

روانشناسی جنایی

گروه مولفان | پریرخ دادستان
ناشر: سمت
تعداد صفحات: None

6,300 تومــان

عدالت کیفری کودکان و نوجوانان

گروه مولفان | نسرین مهرا
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 192

4,500 تومــان

پایگاه اجتماعی-اقتصادی خانواده و بزهکاری نوجوانان

گروه مولفان | کرم اله جوانمرد
ناشر: جامعه شناسان
تعداد صفحات: 176

4,500 تومــان

بزهکاری اطفال و نوجوانان

گروه مولفان | جاوید صلاحی
ناشر: میزان
تعداد صفحات: 288

5,000 تومــان